Deutschnahme

Forskning

Vid Uppsala universitets myntkabinett bedrivs det forskning om hela världens mynt- och penninghistoria.

Inom ämnet finns det enbart få fastanställda numismatiker, även på internationellt plan. Således finns det relativt många områden som kan anses vara helt outforskade eller åtminstone otillräckligt utforskade. Därför välkomnar vi varmt kollegor och studenter från Uppsala universitet att använda sig av samlingen i sin forskning. Detta gäller naturligtvis även för personer utanför Sveriges äldsta lärosäte.

I Myntkabinettets samlingar finns det material som kan belysa så vitt skilda ämnesområden som ekonomisk historia, idé- och lärdomshistoria (exempelvis medicinhistoria med medicinmedaljer på framstående läkare), konsthistoria (genom historien skapade diverse kända målare även medaljer) och materialvetenskap (mynt och medaljer har tillverkats i de mest oväntade metaller). Det finns även historiska kopplingar till matematiken (istället för att räkna med en abakus användes det under lång tid mynt som var specialpräglade för detta ändamål) samt fysiken och astronomin (Nicolas Oresme och Nicolaus Copernicus publicerade viktiga bidrag till penningteorin, men använde sig även av de penninghistoriska exemplen när det gällde att förklara naturvetenskapliga problem).

Alltsedan 1600-talet har det skrivits ett flertal numismatiska avhandlingar vid Uppsala universitet, vanligtvis med Myntkabinettets samlingar som underlag.

Hör gärna av dig om du undrar vad Myntkabinettet skulle kunna bidra med till just din frågeställning!