Numismatiska och penninghistoriska avhandlingar

Ända sedan 1670-talet har talrika numismatiska och penninghistoriska avhandlingar tillkommit vid Uppsala universitet. Den kronologiska förteckningen nedan visar att Uppsala är det universitet inom rikets gränser där det försvarades flest numismatiska avhandlingar genom århundraden.

Men även Lund, Åbo och Greifswald har bidragit till den numismatiska forskningen, ofta med personkopplingar till Uppsala. Exempel på detta är Christian von Nettelblas / Carl Jacob Stael von Holsteins avhandling "Commentatio iuris publici Svecani, de iure circa rem nummariam in Svecia" (Greifswald 1733), Johan Browallius / Herman Daniel Carlings "Dissertatione graduali observatiunculas circa artem antiq. gentium celebriorum numismata adornandi, in specie numi Sabinæ expositionem" (Åbo 1745) och Carl Abraham Clewbergs / Martin Lundbecks "Dissertatio academica de nummis Arabicis in patria repertis" (Åbo 1755).

Sedan 1900-talet intar även Stockholms universitet en central roll i den svenska numismatiska avhandlingsproduktionen, framför allt genom Sveriges enda professur i ämnet, Gunnar Ekströms professur i numismatik och penninghistoria. Sedan 1980-talet har flera numismatiska avhandlingar tillkommit där.

Att sammanställa och tillgängliggöra nedanstående numismatiska avhandlingar från Uppsala har blivit möjligt tack vare Uppsala universitetsbiblioteks projekt "Tidigmoderna dissertationer på internet".

Antal avhandlingar per årtionde

1679: Claudius Örnhjälm (även Klas Örnhiälm eller Claudius Arvidi Arrhenius) / Gabriel Phragmenius: Dispvtatio politica de nummo

1692: Gustaf Peringer Lillieblad / Erik Benzelius: Siclus Judaicus, id est, Rabbi Mosis Maiemonidis Tractatus de siclis, eorumque apud Judaeos annua solutione, & ad varios usus dispensatione : capitaduo / quae in idioma latinum transtulit & notulis explicavit

1717: Johan Wallerius / Bengt Mathiaeson Morin: Historiola præparationis nummorum in Svecia æreorum formæ quadratæ grandioris

1719: Olof Celsius / Erik Peter Sahlman: Dissertatio gradualis de antiquis Hebræorum nummis

1725: Anders Grönwall / Petrus O. Wollenius: Argenti fodinæ ut et urbis Salanæ succincta delineatio

1725: Johan Hermansson / Eric Thunius: Exercitium academicum, de moneta ærea, in Svecia, rotunda (1)

1731: Anders Grönwall / Eric Thunius: Continuatio monetæ æreæ, in Svecia rotundæ (2)

1745: Johan Ihre / Evald Ziervogel: Dissertatio academica, de re nummaria ejusque in historia Suiogothica usu (1)

1749: Olof Celsius / Evald Ziervogel: Dissertatio academica, de re nummaria ejusque in historia Sviogothica usu (2)

1750: Evald Ziervogel / Johannes Gottmarck: Dissertationis academicæ de re nummaria, partem tertiam, hujus circa insignia usum domesticis exemplis illustrantem

1753: Evald Ziervogel / Zacharias Schrange: Numophylacium regiæ academiæ Upsalensis (1)

1754: Evald Ziervogel / Georgius Andreæ Westman: Dissertatio academica, usum rei numariæ in hist. literaria domesticis exemplis declarans

1755: Johannes J. Amnell / Johannes Nic. Hageman: In Theophrastum Eresium exercitatio philologica, rem Græcorum numariam illustrans

1759: Pehr Niclas Christiernin / Immanuel Gustrin: En kårt afhandling i svenska hushålls vetenskapen om rikets nytta af låga penninge-räntor

1760: Johan Gottschalk Wallerius / Johannes Segersten: Dissertatio gradualis, de valore et proportione monetæ sviogothicæ, argenteæ

1764: Johan Gottschalk Wallerius / Johan Colliander: Dissertatio historico-mineralogica de aurifodina Ädelfors

1776: Johan Peter Sleincour / Adolf Fredrik Sturtzenbecker: Specimen academicum, de damno et utilitate pecuniarum

1800: Erik Götlin / Per Olof Gravander: Dissertatio de nexu numismatices cum historia (1)

1800: Per Olof Gravander / Johannes Risberg: Dissertatio de nexu numismatices cum historia (2)

1800: Per Olof Gravander / Olof Redén: Dissertatio de nexu numismatices cum historia​ (3)

1800: Eric Michael Fant / Carl Arosenius: Dissertatio de difficili pretiorum veteris ævi in Svecia æstimatione

1801: Erik Götlin / Nicolaus Kellström: Historia numophylacii R. Acad. Upsal.​ (1)

1802: Erik Götlin / Olof Matthias Ullgren: Historia numophylacii R. Acad. Upsal.​ (2)

1802: Per Olof Gravander / Johan Erik Skagerström: Dissertatio de numis Sveciæ antiquis​

1803: Erik Götlin / Andreas Rogberg: Historia numophylacii R. Acad. Upsal. (3)

1803: Erik Götlin / Nicolaus Kellström: De numis cuficis R. Acad. Upsal.​ (1)

1806: Erik Götlin / Lars Eric Götlin: De initiis monetæ Svecanæ​ (1)

1810: Lars Georg Rabenius / Daniel Myréen: Academisk afhandling om penningar och mynt (1)

1811: Daniel Myréen / Axel Fredric Norström: Academisk afhandling om penningar och mynt (2)

1815: Eric Michael Fant / Jonas Arvid Winbom: Dissertatio de recentioribus numis Arabicis reg. academiæ Upsal. (1)

1815: Jonas Arvid Winbom / Carl Olof Fineman: Dissertatio de recentioribus numis Arabicis reg. academiæ Upsal. (2)

1825: Johan Henrik Schröder / Carl Åke Höökenberg: Numismata anglo-saxonica in numophylacio academico Upsaliensi adservata (1)

1825: Johan Henrik Schröder / Bernhard Ulrich von Oelreich: Numismata anglo-saxonica in numophylacio academico Upsaliensi adservata (2)

1826: Johan Henrik Schröder / Carl Ludvig Dahlfeldt: Catalogus numorum cuficorum in numophylacio academico Upsaliensi (1)

1826: Johan Henrik Schröder / Carl Gustaf Brogren: Catalogus numorum cuficorum in numophylacio academico Upsaliensi​ (2)

1827: Johan Henrik Schröder / Gustaf Ferdinand Ekholm: Catalogus numorum cuficorum in numophylacio academico Upsaliensi (3)

1827: Johan Henrik Schröder / Carl Böttiger: Catalogus numorum cuficorum in numophylacio academico Upsaliensi (4)

1831: Johan Henrik Schröder / Jacob Samuel Söderberg: Numi aliquot populorum, urbium, coloniarum, in Museo Regiae Societatis scientiar. Nidarosiensis

1833: Johan Henrik Schröder / Daniel Söderberg: Numismata Angliae vetusta in Numophylacio academico Upsaliensi adservata (1)

1833: Johan Henrik Schröder / Pehr Hanngren: Numismata Angliae vetusta in Numophylacio academico Upsaliensi adservata (2)

1833: Johan Henrik Schröder / Evert Hallander: Numismata Angliae vetusta in Numophylacio academico Upsaliensi adservata (3)

1833: Johan Henrik Schröder / Paul Wilhelm Huss: Numismata Angliae vetusta in Numophylacio academico Upsaliensi adservata (4)

1833: Johan Henrik Schröder / Petrus Ludvig Lundborg: Numismata Angliae vetusta in Numophylacio academico Upsaliensi adservata (5)

1834: Johan Henrik Schröder / Nimrod Frunck: Numismata Angliae vetusta in Numophylacio academico Upsaliensi adservata (suppl. 1)

1837: Johan Henrik Schröder / Carl Johan Bergman: De nummis Gothlandicis dissertatio

1839: Johan Henrik Schröder / Georg Herrmann von Gregerfelt: Numi ducum Reipublicae Venetae in numophylacio academico Upsaliensi (1)

1839: Johan Henrik Schröder / Johan Adolph Sevén: Numi ducum Reipublicae Venetae in numophylacio academico Upsaliensi (2)

1861: Gustaf Axel Knut Hamilton: Om penningar och kredit​ [Libris]

1908: Erik Sjöstrand: Mynt- och bankpolitik under hattväldet 1738-1764 ​[Libris]

1922: Olov Robert Janse: Le travail de l'or en Suède à l'époque Mérovingienne. Études précédées d'un mémoire sur les solidi romains et byzantins trouvés en Suède [Libris]

1959: Henrik Åkerlund: Guldparistandarden. Internationellt penningsystem och ekonomiskt program [Libris]

1962: Brita Ohlsén: Lea Ahlborn. En svensk medaljkonstnär under 1800-talet

1975: Torgny Lindgren: Banko- och riksgäldsrevisionerna 1782-1807 ​[Libris]

1980: Frands Herschend: Myntat och omyntat guld. Två studier i öländska guldfynd

1984: Bertel Tingström: Sveriges plåtmynt 1644-1776. En undersökning av plåtmyntens roll som betalningsmedel [Libris]

1991: Mats Cullhed: Conservator urbis suae. Studies in the politics and propaganda of the emperor Maxentius

2002: Mikael Alm: Kungsord i elfte timmen: Språk och självbild i det gustavianska enväldets legitimitetskamp 1772–1809

2008: Ragnar Hedlund: "...achieved nothing worthy of memory". Coinage and authority in the Roman empire c. AD 260-295