Uppsala universitets myntkabinett

MoneyTalks

I föredragsserien "MoneyTalks" berättar framstående forskare om ämnen som på olika sätt berör området numismatik, penning- och finanshistoria.

Come on come on, listen to the Moneytalk
(AC/DC, Moneytalks, 1990)

Föredragen är offentliga och inträdet fritt.

 • Peter Spufford (University of Cambridge): The financial centres of Europe, from Venice and Bruges in the 13th century to the day after tomorrow (24 september 2016, kl 14-16, Museum Gustavianum, auditoriet)

Tidigare föredrag i serien:

 1. Carmen Arnold-Biucchi, Harvard University: 'Coins of the Signing Engravers in Fifth Century Sicily' (2 oktober 2012, kl 15-17, Universitetshuset, sal XI)
 2. Gabriel Zeilinger, Universität zu Kiel: 'Kristofer av Bayern, kung av Sverige, Norge och Danmark (1440-1448)' (19 mars 2014, kl 13-15, Universitetshuset, sal IV)
 3. Claudia Rapp, Universität Wien: 'Banking on the Saints and other Examples of Economic Thought in Late Ancient Christianity' (23 oktober 2014, kl 18-20, Universitetshuset, sal IV)
 4. Clare Rowan, University of Warwick: 'Ambiguity, iconology, entangled objects. Finding Rome on Republican Provincial Coinage' (9 april 2015, kl 16-18, Universitetshuset, sal IV)
 5. 'Pennies, places, and Power. Displays of Power and Authority in Premodern and Early Modern times' (SALT and HDR Conference, 29 april 2015, för anmälan och program se SALT). Bland annat med föredrag av Rory Naismith, University of Cambridge ('Spending Power. Money and Power Relations in Early Medieval Europe'), Hendrik Mäkeler, Uppsala universitet ('Coin Production as a Lifestyle') och Ylva Haidenthaller, Uppsala universitet ('Producing the Pole Star – Early Modern Swedish Medals')
 6. Peter Franz Mittag, Universität zu Köln: 'Roman medallions. Occasions, recipients, developments' (7 maj 2015, kl 16-18, Uppsala universitets myntkabinett)
 7. Louise Liu (The Economist Intelligence Unit, Peking): China and the World – Pursuit of Rebalance (2 oktober 2015, kl 8-9.15, Universitetshuset, sal IX)
 8. Cécile Morrisson (Director of Research Emerita at Centre national de la recherche scientifique, Paris, and Advisor for Byzantine Numismatics at Dumbarton Oaks, Washington D.C.): Physics, economics and Byzantine monetary history (15 oktober 2015, kl 17-19, Universitetshuset, sal IV)
 9. Alan Stahl (Princeton University): All that glitters… Silver in early medieval coinage (3 november 2015, kl 16-18, Museum Gustavianum, auditoriet)
 10. Lars Heikensten (Nobelstiftelsen): Finanskrisen – Lärdomar för den ekonomiska politiken (18 maj 2016, kl 18-20, Museum Gustavianum, auditoriet)