Uppsala universitets myntkabinett

Om Uppsala universitets myntkabinett

Uppsala universitets myntkabinett är en av Sveriges främsta mynt- och medaljsamlingar. Dessutom är det ett av världens fåtaliga universitetsmyntkabinett.

Samlingens historia går tillbaka till 1600-talet. Till de första föremålen som kom till samlingen hör de mynt och medaljer som följde med det augsburgska konstskåpet, som skänktes till universitetet 1694. Därefter har samlingarna utökats och rymmer nu mynt och medaljer från hela världen. Här finns mynt sedan myntpräglingens början för omkring 2600 år sedan.

Totalt innehåller samlingen idag närmare 40 000 föremål. Framför allt är samlingen rik på sällsynta och ovanligt välbevarade svenska mynt och medaljer. Genom sin privilegierade ställning har universitetet erhållit kungliga och andra medaljer, vilka sedan förvarats nästan helt orörda i samlingarna. Åtskilliga mynt och medaljer är unika, både sådana som slagits i Sverige och sådana som under stormaktstiden slagits för Sverige i de svenska besittningarna.

Till detta kan läggas en förnämlig samling plåtmynt med flera sällsyntheter.

Vad är numismatik?

Numismatik är ämnet som handlar om mynt, medaljer, sedlar och polletter samt ytterligare betalningsmedel och relaterade föremål. Numismatiken utforskar således de materiella underlagen för penninghistorien, som i sin tur kompletterar objektens vittnesmål med skriftliga källor. Offentliga numismatiska samlingar kallas vanligtvis myntkabinett efter kabinettskåpen där mynten förvarades.

Det finns oändligt många ämnen som kan behandlas med underlag av numismatiska objekt. Några smakprov presenteras av Ragnar Hedlund, Ylva Haidenthaller och Hendrik Mäkeler inom ramen för en serie med radioinslag i Morgon i P4 Uppland under ledning av Christer Engqvist och Mattias Persson. Inslagen sändes under mellandagarna 2016 och i början av 2017.

Samtliga inslag finns länkade i listan intill. Föremålen som behandlas är följande:

  1. Lydia, Croesus (?), 1/3 Stater, Sardis
  2. Roman Republic, Denarius, P. Sepullius Macer / Gajus Julius Caesar
  3. Sverige, Olov Skötkonung, 1 Penning, Sigtuna
  4. Kina, 1 Guan Da Ming Tong Xing Bao Chao, utan år (1388)
  5. Sverige, Kristina, 8 daler silvermynt 1653, Avesta
  6. Sverige, Palmstruchska banken, Kreditsedel 10 daler silvermynt, 18 maj 1666
  7. Sverige, Gustav II Adolf, medalj till minne av kungens död : Planer IV/57
  8. Sverige, Karl XII, 1 daler silvermynt 1716, Stockholm