Uppsala universitets myntkabinett

Om Uppsala universitets myntkabinett

Uppsala universitets myntkabinett är en av Sveriges främsta mynt- och medaljsamlingar. Tillika är det ett av världens fåtaliga universitetsmyntkabinett.

Samlingens historia går tillbaka till 1600-talet. Till de första föremålen som kom till samlingen hör de mynt och medaljer som följde med det Augsburgska konstskåpet, som skänktes till universitetet 1694. Därefter har samlingarna utökats och rymmer nu mynt och medaljer från hela världen. Här finns mynt sedan myntpräglingens början för omkring 2600 år sedan.

Totalt innehåller samlingen idag närmare 40 000 föremål. Framför allt är samlingen rik på sällsynta och ovanligt välbevarade svenska mynt och medaljer. Genom sin privilegierade ställning har universitetet erhållit kungliga och andra medaljer, vilka sedan förvarats nästan helt orörda i samlingarna. Åtskilliga mynt och medaljer är unika, både sådana som slagits i Sverige och sådana som under stormaktstiden slagits för Sverige i de svenska besittningarna.

Till detta kan läggas en förnämlig samling plåtmynt med flera sällsyntheter.