Uppsala universitets myntkabinett

UUCC Working Papers

Inom Uppsala University Coin Cabinet Working Papers publiceras några av den senaste numismatiska forskningens rön från Uppsala. Målet med serien är att göra nya forskningsresultat tillgängliga snabbt och kostnadsfritt.