Uppsala universitets myntkabinett

Samlingar

Samlingarna i Uppsala universitets myntkabinett täcker hela världens penninghistoria från myntningens början under 600-talet före Kristus fram till våra dagar. Samlingarna uppgår till närmare 40 000 föremål totalt.

Naturligtvis är våra samlingar framför allt rika på sällsynta och ovanligt välbevarade svenska mynt och medaljer. Genom sin privilegierade ställning har universitetet erhållit kungliga och andra medaljer, vilka sedan förvarats nästan helt orörda i samlingarna.

Åtskilliga mynt och medaljer är unika, både sådana som slagits i Sverige och sådana som under stormaktstiden slagits för Sverige i de svenska besittningarna. Till detta kan läggas en förnämlig samling plåtmynt med flera sällsyntheter.

Samlingsdatabas

I samlingsdatabasen kan man leta efter enstaka objekt. För närvarande är ca 25% av samlingen katalogiserad digitalt. Trots att alla tillfällen tas i akt att lägga ut ytterligare objekt lär det dröja diverse år innan hela samlingen är tillgänglig via nätet. Ta alltså gärna kontakt om Du letar efter andra objekt än dem som syns i databasen.

Bibliotek

Myntkabinettet förfogar även över ett omfattande specialbibliotek.