Uppsala universitets myntkabinett

Bibliotek

Uppsala universitets myntkabinetts bibliotek omfattar litteratur om mynt, medaljer, polletter och sedlar från forntiden fram till idag.

Biblioteket omfattar för närvarande mer än 2400 titlar. Tack vare ett generöst bidrag från Sven Svenssons stiftelse för numismatik kunde dessa katalogiseras 2015 i Sveriges nationella bibliotekssystem Libris. Uppsala universitetsbibliotek tar hand om fortlöpande katalogisering av nyinkomna böcker. Uppsala universitetsbibliotek förfogar över fler än trettio numismatiska tidskriftsserier, i flera fall sällsynta sådana.

Myntkabinettets bibliotek

Tips: Låt uumyntkabinett stå kvar i sökrutan och komplettera med ytterligare sökord för att avgränsa sökningen bland Myntkabinettets bestånd ytterligare.

Numismatiska tidskriftsserier

Uppsala universitetsbibliotek förfogar över fler än trettio numismatiska tidskriftsserier, ofta tämligen sällsynta sådana.

Numismatiska monografiserier

Uppsala universitetsbibliotek håller även runt 200 numismatiska monografiserier tillhanda.

Äldre numismatisk litteratur

Uppsala universitetsbibliotek förfogar dessutom över en imponerande samling med äldre numismatisk litteratur (katalogisering av beståndet pågår).