Gustavianum

DRÖMMEN OM DET EXAKTA

Drömmen om det exakta är en utställning om 1800-talets mätrevolution inom naturvetenskaperna, till exempel inom geovetenskap, elektricitetslära och astronomi. 1800-talets forskare drevs av en önskan om precision, eftersom kunskapen inom de nya naturvetenskaperna byggde på experiment som skulle kunna upprepas av andra, med samma resultat. Då var det viktigt att kunna mäta exakt. Att mäta rätt blev ett sätt att bättre förstå världen. Mätrevolutionen är därför också en berättelse om hur synen på vetenskaplig sanning förändrades under 1800-talet.

Gustavianums program för barn och vuxna under 2017 handlar också om olika sätt att mäta. Under påsklovet undersöker vi om man kan mäta påsken, och den 22 april fylls huset av Uppsalaforskare som berättar hur man mäter idag – och varför.

Drömmen om det exakta öppnas den 22 april.