Soluret på Gustavianum

HUR FUNGERAR DET?

Eftersom jorden roterar ett varv runt sin axel på 24 timmar ser det ut som om solen rör sig från öster till väster under dagen. Därför kommer även skuggor att röra sig under dagen. Detta fenomen används i de flesta solur.

När solen lyser på kupolens solkula kommer halva kulan att bli belyst. Den andra halvan ligger i skugga. Under dagen tycks solen flytta sig över himelen. Då rör sig även linjen mellan ljus och skugga runt kulan. Linjens läge på kulans skal visar tidpunkten.