Gustavianum

SKATTER FRÅN SAMLINGARNA

De stora samlingar som tillhör Museum Gustavianum kan liknas vid ett gigantiskt kuriosakabinett. Här ingår Uppsala universitets myntkabinett, Uppsala universitets konstsamlingar och Gustavianums historiska samlingar.
   Tillsammans förvaltar samlingarna hundratusentals objekt av vitt skilda slag och från skiftande tidsepoker.
   På myntkabinettet finns en av Sveriges främsta mynt- och medaljsamlingar. Konstsamlingarna omfattar allt från målerier och skulpturer till möbler och textilier. En del konst är utställd på Uppsala slott men en stor del pryder universitetets många offentliga lokaler.
   De historiska samlingarna har både vetenskapliga instrument och bruksföremål som använts under universitetets långa historia. Men här ingår även arkeologiska samlingar från Norden, Antiken och Egypten samt en anatomisk samling.
   Med den här utställningen vill vi ta dig med in i den stora skattkammare som våra samlingar utgör.

Utställningen visades 2015-2017.


Modell av kranium

Modell av kranium

1950- eller 1960-tal
Gustavianums historiska samlingar

Modellen har tillhört Institutionen för medicinsk cellbiologi. Redan under 1700-talet användes modeller av organ i anatomiundervisningen, men de var handgjorda i vax. Så småningom började gips och plast användas och modellerna maskintillverkas.
   Modellerna ersatte inte anatomiskt material utan blev ett komplement eftersom plastmaterialet och i det här fallet gips var oömt och lätthanterligt.

Stilleben med tulpaner, rosor, iris och nejlikor, 1668

UU 790

Jacob Marrel (1613/1614–1681)
Olja på duk
Uppsala universitets konstsamling, UU 790

Medan krigen rasade under 1600-talet utvecklades ett raffinerat stillebenmåleri i Holland. Blomstermålningar med tulpaner blev särskilt efterfrågade och dyrbara.

Konsten drogs här in i tidens spekulationer i tulpanlökar. Men samtidigt som konstnärer anlitades för att öka intresset att investera i lökmarknaden, blev målningarna i sig objekt för spekulation.

De dyra tulpanmålningarna framstod med tiden som en säkrare placering än de faktiska lökarna. Konsten visade sig vara mer hållbar, såväl ekonomiskt som i verkligheten. Marrels bukett har ännu inte vissnat.

Tvåskillingsmynt från Frisland

Tvåskillingsmynt från Frisland

 

Tvåskillingsmynt från Frisland, präglade i låg kvalitet under 1620-talet

Uppsala universitets myntkabinett, UUM 2290 och 2292

Krig, mynt och tulpaner vävdes samman under 1600-talet. Med trettioåriga kriget följde en kraftig inflation. Myntens värde sjönk dramatiskt, och lika dramatiskt blev letandet efter lönsamma investeringar som kunde ge avkastning trots den höga inflationen.

År 1634 började man därför investera i tulpaner vars lökar köptes för lånade pengar. Efterfrågan blev mångdubbelt större än utbudet på tulpanlökar.

För att fånga investerarnas uppmärksamhet anlitades konstnärer för att måla färgstarka och livfulla bilder av tulpaner som inte alltid nödvändigtvis fanns i verkligheten.

I februari 1637 sprack bubblan.

Kopparplunta

Kopparplunta

1700- eller 1800-tal
Gustavianums historiska samlingar, B975

Privat donation av lantbrukare Lundegren 1899.

Funnen vid grävningsarbete på kyrkogård omkring 1850. Flaskan var nedgrävd hos ett lik. Den innehöll en vätska som av arbetarne avprovades, befanns vara brännvin och urdracks av dem.

Stridsyxa

Stridsyxa

1800–1500 f.Kr.
Gustavianums historiska samlingar, UMF746

Yxan är från äldre bronsåldern. Den har under 1800-talet använts som så kallad åskvigg. Privat donation av friherre Emanuel Cederström.

Yxan inköptes av Cederström runt sekelskiftet 1900 från en gumma vid Hammarby… som visserligen ansåg den omistandes för åska och vådeld, men som efter vad hon trodde sig veta yttersta domen skulle inträffa redan påföljande söndag, kunde gärna göra sig av med den.  

Tolv meter långt pärlband, Del av målad getskalle

Pärlband

Ca 2000–1600 f.Kr.
Gustavianums historiska samlingar, SJE170/33

Fynd utgrävda av den samnordiska Nubienexpeditionen 1961-1964. Fynden kommer från en kvinnograv tillhörande Pangrave-kulturen i nuvarande Sudan.

Pärlorna hittades runt kvinnans huvud. Är det ett halsband – eller vad tror du?

Getskallen hittades i samma grav. 

Romersk glasskål, flaska och kärl

Romersk glasskål, flaska och kärl

Ca 100 f. Kr–100 e.Kr.; 100 e.Kr.; 200 e.Kr.
Gustavianums historiska samlingar, VM3106, VM3107, VM3105

Skålen är en så kallad "Ribbed bowl" och är formgjuten. Man fortsatte att formgjuta skålar av den här typen långt efter att man lärt sig blåsa glas.

Glasflaskan är avsedd för olja och parfym. Även den är i gjutet glas.

Kärlet är ett exempel på tidigt blåst glas.

Rysk lykta

Rysk lykta

1600-tal

Lyktan har tillhört Henrik Fleming. Han var häradshövding, lantmarskalk, kavalleriofficer och ståthållare.

Fleming var på diplomatiskt uppdrag i Moskva 1634. Före avfärden krävde Fleming ett så högt arvode för sitt deltagande att han tvingades be om ursäkt innan han tilläts ingå i den svenska delegationen.

Lyktan förde han med sig hem från resan.

Fayumporträtt

Fayumporträtt

117–138 e.Kr.
Gustavianums historiska samlingar, VMB189

Porträttet blev stulet under 1990-talet. Många år senare lämnades det in på Uppsala Auktionskammare, men där blev man misstänksam. Porträttet fick poliseskort tillbaka till museets samlingar.

Under frånvaron har någon ramat in målningen, men den ska inte alls ha någon ram eftersom den från början har legat över ansiktet på en mumie. 

Terrakottaskulptur

Terrakottaskulptur

750–600 f.Kr.
Gustavianums historiska samlingar, UAS1536

Fynd från Svenska Cypernexpeditionen 1927–1931. Figuren är en av nästan 1 000 stycken liknande figurer som hittades uppställda runt en helig sten vid kultplatsen Ajia Irini på Cypern.

Brinnande bondgård

Brinnande bondgård

1790-talet
Pehr Hilleström (1732–1818)
Olja på duk
Uppsala universitets konstsamling, UU 1702

Pehr Hilleström avbildade eldsvådor i många av sina målningar. Samtidens skräckblandade intresse för bränder gjorde motivet populärt.

Hilleström hade själv erfarenhet av eldsvådor. År 1751 hade hans familj drabbats av en brand där hela deras hem förstördes, och familjen fick under en lång tid bo i en liten vedbod.

Den här brinnande bondgården målade han på 1790-talet. Eldskenet, röken och människornas fruktlösa släckningsförsök bidrar till bildens dramatiska stämning. 

Dissektionsbord

Dissektionsbord

1800-tal
Gustavianums historiska samlingar

Bordet kommer från gamla Anatomiska institutionen som då låg i kvarteret Munken. Dissektionssalen var under vintern iskall och dunkel.

Ibland fick studenterna ta med egna talgljus för att kunna utföra sina uppgifter. För att få examen krävdes att man dissekerat tre kroppar med godkänt resultat. 

Jaktgevär med kruthorn

Jaktgevär med kruthorn

1600- eller 1700-tal
Gustavianums historiska samlingar, B154, B114

Geväret är märkt GRS 1540. Förkortningen står för Gustavus Rex Sueciae – latin för Sveriges kung Gustav – vilket betyder att Gustav Vasa skulle varit ägaren.

Ingraveringen är en förfalskning och har lagts till i efterhand, sannolikt för att öka bössans värde på auktion. Den räfflade pipan avslöjar att geväret är tillverkat minst 100 år efter 1540.

Geväret är dock med sina elfenbensinläggningar en praktpjäs som tillhört någon ur det allra högsta samhällsskiktet.

Bödelssvärd

Bödelssvärd

1500- eller 1600-tal
Gustavianums historiska samlingar, B155

Svärdet sägs ha tillhört Erik XIV. Inskriptionen lyder Soli Deo Gloria, som är latin för Blott till Guds ära.

Bödelssvärd känns igen på den raka udden istället för en spetsig udd. Halshuggning med svärd ansågs vara en ädel avrättningsmetod till skillnad från hängning som ansågs simpelt och skamligt.

Erik XIV i fängelset

Erik XIV i fängelset

 

Okänd konstnär, 1700-talets slut
Olja på duk
Uppsala universitets konstsamling, UU 411

Det här porträttet är ett exempel på den typ av förfalskningar den fantasifulle och historieintresserade Adolf Ludvig Stjerneld hade i sin samling under slutet av 1700-talet.

Målningen är en 1700-talskopia av ett anonymt fursteporträtt från 1500-talet. Men genom att låta måla ett galler på porträttet har Stjerneld raskt förvandlat det till en bild av Erik XIV i fängelset – Rex Ericus in Carcere.

Ramen är en viktig del av verket – med kedjan som slingrar om Vasakärven och med det infällda ekfragmentet som påstås komma från den säng som kung Erik förgiftades i på Örbyhus slott 1568.

Erik Johansson Vasas avhuggna huvud

Erik Johansson Vasas avhuggna huvud

1790-talet
Lorens Pasch d.y. (1733–1805)
Olja på duk
Uppsala universitets konstsamling, UU 266

Erik Johansson var Gustav Vasas far och han halshöggs vid Stockholms blodbad 1520. Målningen visar huvudet på det bål där de danska knektarna brände sina offer.

Men den här bilden är ett påhitt från slutet av 1700-talet – ett praktexempel på den tidens fantasirika förhållande till historien. Porträttet skänktes i början av 1800-talet till Uppsala universitet av Adolf Ludvig Stjerneld. Historisk autenticitet var inget som bekymrade honom.

Hans samling av historiska kuriositeter innehöll en rad liknande falsarier. Ramen med bödelsyxan är naturligtvis specialgjord för motivet.

Osborne 1

Osborne 1

1981
Gustavianums historiska samlingar, UUISIT1394

Den första kommersiellt framgångsrika bärbara datorn. Den väger 10,7 kilo och har 64 kilobytes minne. Världens mest sålda mobiltelefon Nokia 1110 från 2005 har 4 megabyte minne – 64 gånger mer än Osborne 1.

Datorn köptes i USA av professor Roger Wäppling. När han tog datorn genom den amerikanska tullen utbrast en av de förvånade tulltjänstemännen What the hell is that?!

Giroux Daguerre-kamera

Giroux Daguerre-kamera

1837
Gustavianums historiska samlingar, FK0551

Girouxkameran tillverkades av Alphonse Giroux. Den speciella Daguerreo-typen är en fantastisk uppfinning av fransmannen Louis Jaques Mande Daguerre och hans partner Joseph Nicéphore Niépce. 1837 tog de fram en metod som fixerade kamerabilden utan att den förstördes av solljus.

Nu fick man ett exakt avtryck av bilden till skillnad från tidigare då konstnärer för hand avbildade motiv som exponerats via en lins.

Exponeringstiden för Daguerreo-typen var 10–20 minuter. Kameran i montern är en av bara tolv stycken som finns kvar i världen.