Gustavianum

Att mäta moln – Berget Fuji genom Masanao Abes ögon

The exhibition is produced by: Intermediatheque,
The University Museum, The University of Tokyo
(UMUT) in association with Gustavianum, Uppsala
University Museum, with the support of the
Embassay of Sweden, Tokyo +
Public Association Mushikuitakanoha +
Gotemba City Board of Education.

Berget Fuji har i alla tider vördats som en sinnebild för Japan. Att berget år 2013 skrevs in på UNESCO:s världsarvslista som ett kulturellt världsarv har sina skäl. I Japan betraktas Fuji som ett unikt, heligt berg, ett alldeles särskilt slags andlig och kulturell grundval.
   Fysikern Masanao Abe (1891–1966) ägnade sig under mer än ett halvsekel åt vetenskapliga studier av denna japanska kultursymbol. Han föddes in i den feodala Fukuyama-klanen, vars medlemmar satt i de Äldstes råd (roju) under Tokugawa-shogunatet (1600–1868). Abe, den elfte huvudmannen för denna anrika samurajsläkt, ägnade hela sitt liv åt forskning om moln. År 1927 grundade han ”Abes forskningsobservatorium för moln och luftströmmar” på Gotembahöjden vid berget Fujis fot, och efterlämnade ett stort arkiv bestående av observationer av molnen och luftströmmarna kring Fuji. Abe hade turen att i sin barndom få se en av de första kinematografiska filmvisningarna i Japan och fascinerades av bildernas förmåga att fånga rörliga objekt. Detta tillämpade han på sina observationsstudier av moln, och han uppfann en mängd olika redskap för observation och inspelning. Med instrumenten dokumenterade han flitigt olika meteorologiska fenomen.
   Sedan 1800-talets andra hälft kände världens forskare väl till fotografikonstens effektivitet inom molnforskningen. Men Abes uppfinningsrika användning av filminspelningstekniker, särskilt höghastighetsfilm och stereoskopiska bilder, var något helt nytt inom meteorologin. Japans komplicerade internationella relationer gjorde dock att hans arbeten inte kunde nå en global publik. Storformatsfotografierna av molnen kring Fuji, tagna i vetenskapliga forskningssyften, kan också ses som märkvärdiga konstverk. De fångar bergens utseende under tiden före kriget, en syn som nu försvunnit för alltid.


Ett hundra vyer av berget Fuji genom Masanao Abes ögon

Masanao Abe at the Lightning
Observatory / After 1939 /
Contact print / UMUT

I anslutning till sitt forsknings observatorium för moln och luftströmmar öppnade Masanao Abe i september 1937 ett museum för allmänheten i Gotemba. I museet ställde han ut över 100 fotografier i storformat. I Abes arkiv finns över 200 sådana fotografier, producerade för det egna museet. Reproduktionerna är av mycket hög teknisk kvalitet; Abe hade tidigare bedrivit forskning på fotografisk framkallning och fotoplåtar på Forskningsinstitutet för fysik och kemi.

Masanao Abe (1891–1966) /
Sequential Photographs of Tsurushi
Cloud in a Stratocumulus / August 4,
1926 / Gelatin silver print / UMUT

Att fotografera stereoskopiskt

Masanao Abe (1891–1966) / Cloud Photo Sheet /
January 27, 1933, 11:12/ Gelatin silver print,
sketch on paper
/ UMUT

Masanao Abe upptäckte kinematografen redan som barn och visade tidigt intresse för stereoskopiskt fotografi. Under sin jorden-runt-resa 1923 köpte han stereoskopiska fotografier utförda på glasplåtar och albuminpapper,
en tidig typ av papper där bilden framträder direkt. Hemma i Japan lät Abe special tillverka ett stereoskop, med utdragslådor i paulowniaträ för sina fotoplåtar. Hans första experiment med stereoskopi skedde den 16 maj 1923,
då han fotograferade en tornado över Indiska oceanen. Knappt 20 år senare, i november och december 1942, experimenterade Abe genom att fotografera från två varandra avlägsna punkter, som han nådde till fots, med tåg eller med båt. Denna metod visade hur han stereoskopiskt kunde fånga ett alldeles särskilt motiv – moln.

Masanao Abe (1891–1966) / Lenticular Cap Cloud on Mount Fuji / December 27, 1929 / Gelatin silver print / UMUT

Filmarkiven

Masanao Abe (1891–1966) / Transformation of
Cap Clouds above Mount Fuji /October 6 1928,
from 5:30 to 7:00 am / Gelatin silver prints / UMUT

 

Filmmediet stod i centrum för Masanao Abes molnforskning. Hans observationer 1926 av ett moln vid berget Fuji (från den plats där han sedan kom att bygga sitt institut) utfördes med hjälp av en filmkamera. Kinematografens betydelse för Abes vetenskapliga arbeten berodde på hans intresse för molnens partiklar, rörelser och transformationer. Han var övertygad om att de synliga molnen var nyckeln till att förstå de osynliga luftströmmarna runt berget. Ända från början experimenterade han med olika sätt att stereoskopiskt avbilda både stillastående och rörliga motiv. På så vis kunde han observera och avbilda molnen och deras rörelser som processer i tiden, men också med rumsligt djup i tre dimensioner. Abes forskning om molnen kring berget Fuji pågick mellan 1926 och 1941. Detta skapade ett stort arkiv bestående av både kinematografi och fotografi.

Att mäta moln

Masanao Abe (1891–1966) / Panorama of Mount Fuji and its
Surroundings / Date unknown / Gelatin silver print / UMUT

Genom att kombinera en kamera med ett instrument för att mäta vinklar, teodoliten, uppfann den tyska geodetikern Carl Koppe (1844–1910) den så kallade fototeodoliten. Om man sätter upp fototeodoliter i var sin ände av en linje mellan två observationspunkter går det att både fotografera ett moln och samtidigt anteckna mätningar från teodoliten. Med hjälp av den mätningen kan molnets position, höjd och hastighet räknas fram. Metoden vidareutvecklades av Masanao Abe: han lade ett stereoskopiskt skalgaller över foton som tagits samtidigt från de två observationspunkterna. Med hjälp av skalmarkörerna kunde därefter olika variabler beräknas. Abe placerade även en småskalig modell av berget Fuji i ett tredimensionellt skalgaller, i ett försök att beskriva molnens position och höjd.
 

Masanao Abe (1891–1966) / Experiment
on “Air Current Against a Valley Model
made Visible with White Smoke” / 1942
/ Contact prints mounted on board / UMUT
 
Masanao Abe (1891–1966)/ Clouds /
July 19 1934, 8:40 am / Gelatin silver print
/ UMUT

Instrument för att observera, filma och projicera

Masanao Abe (1891–1966) / Prototypes
of Wind Direction Indicators for Wind Tunnel
Experiments on Air Current using Models
/ Circa 1937 / Iron wire, plastic, thread,
wood, in paper box / UMUT

Masanao Abe köpte in många instrument för observation, mätning och analys, men tillverkade också egna hjälpmedel för att uppnå sina forskningssyften. Sina instrument, köpta såväl som egentillverkade, dokumenterade han med fotografier på glasplåtar. Vissa av Abes artiklar och skrifter illustrerades med fotografier av de instrument han uppfunnit och använt. I ett fotoalbum med titeln ”Familjen Abes projektorer” finns fotografier på observationsinstru-ment och prototyper samlade.


Photographer unknown / Portrait of
Masanao Abe / Circa 1965 /
Gelatin silver print / UMUT
Masanao Abe (1891–1966) / Mount Fuji
Seen from the Abe Observatory /
Circa 1937 / Photographic glass plate
/ UMUT