Drömmen om det exakta


Drömmen om det exakta är en utställning om 1800-talets mätrevolution inom naturvetenskapen, en historisk tid med relevans idag. I den här vetenskapshistoriska utställningen vill vi visa att vetenskaplig kunskap skiljer sig från vanligt tyckande eller ”alternativa fakta”. Vägen till vetenskaplig kunskap är ofta lång, mödosam och kräver stor noggrannhet.

Foto: Mikael Wallerstedt

Vi vill också visa en del av vår stora samling vackra mätinstrument från tiden, en samling som visar på en lång Uppsalatradition av instrumentbyggande.

Genom att fokusera på mätning, mättekniker och mätapparater blev de svenska forskarna under 1800-talets andra hälft världsledande på flera områden som kemi, geovetenskap och astronomi. Det var ett medvetet val att engagera sig i de internationella mätprojekt som etablerades, och Uppsala universitetet upplevde nu en ny naturvetenskaplig storhetstid.

Vi berättar om spektroskopins landvinningar och vi lyfter fram några av de mest intressanta forskarna från tiden, till exempel Knut och Anders Ångström, Robert Thalén och Axel Hamberg.

Foto: Mikael Wallerstedt

Utställningen berättar om en tid då naturvetenskapen förändrades radikalt. Kemi var till exempel början av 1800-talet en slags hushållsvetenskap, där experiment utfördes i hemmet och hela familjen hjälpte till. I slutet av århundrade hade laboratoriet flyttat in på universitetet, och det fylldes av dyra och specialiserade instrument. Att arbeta med vetenskap blev ett yrke. I den processen hade kvinnor svårt att ta plats, och de var utestängda från högre tjänst på universiteten ända till 1923. I  utställningen berättar vi om Anna Sundström, som under många år arbetade i laboratoriet sida vid sida med kemisten Jacob Berzelius. När Berzelius inte längre behövde sin ”hushållerska”, fanns det ingen plats för Sundström inom forskningen.

Frågan om mätning och mätmetoder är fortfarande central inom naturvetenskapen. Inom kemin mäter man nu för tiden processer på molekylnivå. Inom fysiken mäter man både det minsta och det största; såväl oerhört små partiklar som existerar försvinnande kort tid som svaga signaler från stora händelser långt bort i rymden och långt bakåt i tiden.

Mer om utställningen