Anders Ångström (1814 - 1874)

Anders ÅngströmFysikern Anders Ångström blev en internationell auktoritet inom spektroskopi när han 1862 kunde påvisa att solens atmosfär bland annat består av väte. Som professor i Uppsala byggde han upp en institution som förknippas med precisionsmätning och modern vetenskaplig teknik.

Vid mitten av 1800-talet hade den naturvetenskapliga forskningen i Uppsala gått i stå. När Anders Ångström blev professor i fysik hade han ambitionen att modernisera institutionen. Nästan direkt införde han praktisk undervisning i laboratoriet, en helt ny pedagogik.

Måttenheten ångström blir internationell standard

Tillsammans med kollegan Robert Thalén skapade Anders Ångström ”standardinstitutionen”, där en progressiv teknisk utveckling kombinerades med rutinmässig insamling av mätdata. Denna kombination av teknik och data kom sedan att bli typisk för fysiken mot slutet av 1800-talet.

De två forskarna utvecklade också normer för hur man ska mäta när ljusspektra analyseras genom spektroskopi. Ångströms namn lever vidare i enheten för våglängder, där en ångström motsvarar 0,1 nanometer (0,000 000 000 1 meter).

Auktoritär ledarstil

Anders Ångström var mer vetenskapsman än pedagog. Som person uppfattades han som reserverad och kunde framstå som otillgänglig för studenterna. Hans ledarskap blev vetenskapligt mycket framgångsrikt, men ansågs vara överdrivet auktoritärt.

Både Anders Ångström och sonen Knut Ångström har fått ge namn åt Ångströmlaboratoriet i Uppsala, universitets stora anläggning för de teknisk-naturvetenskapliga och matematiska ämnena som invigdes 1997.

1843                  observatör och adjunkt i astronomi under Gustaf Svanberg i Uppsala
1853                  publicerar en analys av den elektriska gnistan, Optiska undersökningar
1858–1874        professor i fysik vid Uppsala universitet
1868                  får internationell uppmärksamhet för sin ”solatlas”, en studie om
                         solspektrum, Recherches sur le spectre solaire
1905–1957       enheten ångström är internationell standard