Gustavianum

Axel Hamberg (1863 - 1933)

Axel Hamberg vid instrument
Axel Hamberg vid instrument

Axel Hamberg var pionjär inom svensk glaciärforskning och är mest känd för sina omfattande undersökningar i Sarekfjällen. Arbetet präglades framför allt av metod- och tnikutveckling. Hans noggranna och långa mätserier har givit kunskaper om förlopp och processer i naturen, både om glaciärer och klimatförändringar.

När Axel Hamberg började sin karriär var svensk polarforskning världsledande. Hamberg studerade mineralogi och hydrografi och blev tidigt intresserad av moderna analysmetoder i fält. Som tjugoåring deltog han i flera polarexpeditioner. Det gav honom stor instrumentvana och gjorde honom till en fältforskare med vetenskaplig bredd.

 Sarek – ett gigantiskt projekt

I 36 år kom Axel Hamberg att driva ett enormt projekt, att naturvetenskapligt utforska det svenska högfjällsområdet Sarek. Varje sommar och vissa vintrar utförde han mätningar.

Hamberg var road av avancerade, tekniska problem och konstruerade egna fotogrammetriska kameror och mätinstrument. På otillgängliga platser satt han upp självregistrerande meteorologiska mätstationer eller bemannade observatorier. Logistiken tog mycket tid. Han besteg höga fjäll och bar tunga kameror, mätutrustning och byggmaterial.

Glaciärundersökningar i framkant

Teorin om istiden hade redan fått sitt genombrott på Hambergs tid, men glaciärernas rörelser var fortfarande ett frågetecken. Hamberg mätte glaciärernas storlek, rörelse och avsmältning och publicerade dessutom banbrytande berggrundskartor.

År 1907 blev Hamberg professor i geografi vid Uppsala universitet, men undersökningarna i Sarek fortsatte så länge han orkade. För dagens meteorologi- och klimatforskning är hans långa mätserier intressanta referenser, även om det endast är en liten del av materialet som har publicerats. Axel Hambergs stora insats var framför allt metod- och teknikutvecklingen.

1883                    deltar som hydrograf i Nordenskiölds expedition till Grönland
1895                    undersökningen av Sarek startar och pågår sedan i 36 år
1901                    disputerar i Uppsala med en avhandling som bygger på
                            Sarekstudier                     
1907                    professor i geografi vid Uppsala universitet