Gustavianum

Robert Thalén (1827 - 1905)

Robert ThalénAstronomen och fysikern Robert Thalén var framför allt en teknisk specialist och precisionsmätare. Tillsammans med Anders Ångström byggde han upp en världsledande experimentalfysik i Uppsala som nådde stora framgångar inom spektroskopin.

Som docent i astronomi på 1850-talet besökte Robert Thalén observatorier i Europa i hopp om att få arbeta med de astronomiska instrumenten, hans stora intresse. Men vid Parisobservatoriet, resans stora mål, fick han endast ta en titt på instrumenten utan att röra dem. Han kände sig avvisad. Ett uppdrag på resan var också att köpa in instrument åt fysikprofessor Ångström. Samarbetet ledde till att Thalén bytte sin forskningsinriktning till fysiken.

Framgång med tekniktungt forskningsprogram

Thaléns tidiga arbeten handlade om elektricitet och magnetism, men Ångström väckte hans intresse för spektroskopi. Tillsammans etablerade de ett framgångsrikt teknikorienterat forskningsprogram. Thalén utförde en stor del av den precisionsmätning som Ångströms vetenskapliga rykte vilade på, men blev med tiden själv en stor auktoritet.

År 1873 fick Thalén en nyinrättad professur i mekanik. Året därpå gick Ångström hastigt bort och Thalén övertog då professuren i experimentalfysik, hans verkliga hemmaplan.

Kampen om laboratorieplatser

Som professor fortsatte Thalén att arbeta för bättre laboratorieundervisning. Intresset från studenterna var stort och det var brist på utrymme och utrustning. Studenterna anklagade Thalén för att gynna sin favoritelev Knut Ångström, son till den bortgångna forskarkollegan. Det blev en källa till återkommande konflikter.

1856                  docent i astronomi vid Uppsala universitet
1869–1870        tillförordnad professor i fysik vid Teknologiska institutet i Stockholm
1873–1874        professor i mekanik vid Uppsala universitet
1874–1896        professor i fysik vid Uppsala universitet