Gustavianum

PRAGMATA

Databasen PRAGMATA innehåller material från närmare hundra år av svensk arkeologisk verksamhet i Grekland. PRAGMATA omfattar inventerat arkeologiskt material, förvaring, kontextuell information inklusive foton och länkar till delvis skannad och annoterad utgrävningsdokumentation, och information från äldre databaser som konverterats till modernt databasformat. Asinesamlingen, som förvaltas av Museum Gustavianum, ingår i databasen.

PRAGMATA är ett resultat av infrastrukturprojektet Arkiv och databas över svensk arkeologisk forskning i Grekland vid Svenska institutet i Athen. Projektet har finansierats av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond och medfinansierats av Museum Gustavianum,  institutionen för Arkeologi och antik historia, Uppsala universitet samt Svenska institutet i Athen.

I väntan på tillstånd från grekiska myndigheter är för närvarande endast materialet från Asinesamlingen vid Uppsala universitet sökbart i PRAGMATA. Digitaliserat material som förvaras i Grekland blir tillgängligt vid erhållet tillstånd.

Databasen PRAGMATA