Gustavianum

Museidagen

  • Datum: –16.00
  • Plats: Konstarkivet & Myntkabinettet i Universitetshuset
  • Arrangör: Gustavianum - Uppsala universitetsmuseum
  • Kontaktperson: Cecilia Ödman
  • Temadag

Uppsalas museer slår upp sina portar för en gemensam programdag. Årets tema är resor. Hör forskarna berätta och besök Gustavianums nyöppnade Konstarkiv och Myntkabinett i Universitetshuset. Visningar och föreläsningar på svenska.

Mynt och sedlar reser runt jorden. Ibland färdas de långsamt från hand till hand, ibland snabbt i någons ficka på ett flyg. Ofta kan de också vara försedda med bilder som har att göra med resor. Vilka historier tar de med sig?

Också konstverk är resenärer. Som souvenirer, gåvor och krigsbyten har de följt med från fjärran länder. Ruinbilder, skulpturer och cypresslandskap tog den klassiska Södern till den kalla Norden. Konstens historia är också resandets historia.

Hållpunkter för Museidagens program kommer inom kort.

Museidagen