Gustavianum

Uppsala universitets konstsamlingar

Uppsala universitets konstsamlingar tillhör de största i Sverige vad gäller äldre europeiskt måleri. Samlingarna innehåller omkring 7 000 föremål – måleri, skulpturer, gravyrer, teckningar, vävda tapeter, mattor, möbler och konsthantverk.

Universitetets konstsamlingar är vitt förgrenade och fyller många olika funktioner. Flera tusen verk fungerar som brukskonst i universitetets institutions- och förvaltningslokaler och porträtt bidrar till att förmedla universitetets historia i Universitetshuset. Konststudiesamlingen, med konst och skulptur från 1300-talet och fram till 1800-talet, visas på Uppsala konstmuseum i Uppsala slott. Konstudiesamlingen är framför allt resultatet av en rad betydande donationer som universitetet mottog kring mitten av 1800-talet. Tanken på ett konstmuseum där studenterna kunde bekanta sig med västerlandets konsthistoria hade väckts av universitetets ritmästare Johan Way på 1830-talet.

Virtuella konstskåpetEtt av de mest spektakulära och kulturhistoriskt intressanta föremålen är det Augsburgska konstskåpet, en gåva till Gustav II Adolf från staden Augsburg år 1632. Skåpet, en konstkammare i miniatyr, donerades av Karl XI till Uppsala universitet år 1694 och står idag på sin ursprungsplats i Gustavianum.
Gör en virtuell resa i dess inre: "Det Augsburgska konstskåpet online"

Universitetets konstsamlingar ansvarar också för inventarierna på Hammarby, Carl von Linnés lantställe utanför Uppsala.