Gustavianum

Statens konstråd

I universitets lokaler finns tusentals verk från Statens konstråd. Här finns konstnärer representerade från 1970-talet och fram tills idag. Under 2012 utsmyckades till exempel Centrum för forskning om religion och samhälle, i kvarteret Engelska parken. Då verken har blivit placerade förvaltar universitetets konstsamlingar över dessa vilket innebär ansvar för inventering, skötsel samt eventuell omhängning.