Följ renoveringen av Gustavianum

Sedan Gustavianum stängde sina portar i september 2019 har ett intensivt planeringsarbete tagit vid. De tidigare utställda föremålen, inklusive det Augsburgska konstskåpet, har packats ned och flyttats. Föremålen får nu en välbehövlig översyn av museets konservator och antikvarier. Samtidigt planeras det för fullt för nya utställningar i det nya Gustavianum. Fram till den planerade återinvigningen hösten 2023, kan ni följa Gustavianums renoveringsprocess genom inlägg på sociala medier och på hemsidan

@Gustavianum på Instagram

Senast uppdaterad: 2021-11-24