Gustavianum, Uppsala University Museum

Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum, förvaltar universitetets magnifika samlingar av arkeologiska föremål, konst, mynt, vetenskapshistoria och mycket annat. Vårt uppdrag består av tre olika delar. Vår museibyggnad, Gustavianum, är en viktig plats för universitetets samverkan med det omgivande samhället – våra utställningar och program tar sin utgångspunkt i våra samlingar och i forskning som bedrivs vid Uppsala universitet. Våra samlingar är också öppna för undervisning och forskning vid universitet och högskolor, inte bara från Sverige utan också från andra länder. Dessutom har vi uppdraget att vara en resurs för Uppsalastudenternas karriär- och kompetensutveckling, genom våra praktikprogram kopplade till samlingsmagasinen och genom att rekrytera studenter från alla vetenskapsområden till arbete i museet.

Last modified: 2022-05-09