Måleri

UU 1, Pieter Aertsen, "Slaktarboden", 1551.

Målerisamlingen innehåller verk av en lång rad betydande svenska och utländska konstnärer. Här finns bland annat medeltida glasmålningar, religiösa motiv från olika perioder, landskap, stilleben och genremotiv från 1500- och 1600-talen, och mycket annat. Till de mer kända verken hör till exempel Pieter Aertsens ”Slaktarboden” från 1551 och Pieter Breughels ”Bondbröllop” från 1602.

UU 921, Greta Knutson-Tzara, "Fönsterutsikt", 1922.
UU 921, Greta Knutson-Tzara,
"Fönsterutsikt", 1922.

Den svenska konsten är representerad genom målningar av bland andra David Klöcker Ehrenstrahl, Alexander Roslin, Pehr Hilleström, Maria Röhl, Gustaf Cederström, Anders Zorn, Bruno Liljefors och August Strindberg. 1900-talets modernism är företrädd genom bland andra Greta Knutson-Tzara, Isaac Grünewald och Karl Isakson.

UU 2449, Richard Bergh, "Hjalmar Öhrvall", 1904.
UU 2449, Richard Bergh,
"Hjalmar Öhrvall", 1904.

En betydande del av målerisamlingen utgörs av porträtt från olika perioder. Många av dessa avbildar personer som genom århundradena haft en koppling till Uppsala universitet – professorer, rektorer och vetenskapsmän. Många av dessa är placerade i Universitetshuset och utgör där en viktig manifestation av universitetets historia.

Last modified: 2022-04-05