Skulpturer

Caspar Schröders "Karl XI"
UU 2460, Caspar Schröder, "Karl XI", 1695.

Skulptursamlingen innehåller verk från olika perioder. Här finns medeltida kyrkliga träskulpturer och en stor mängd porträtt från olika tider, framförallt föreställande kungligheter och personer med anknytning till universitetet. Ett viktigt verk är Caspar Schröders byst av Karl XI från 1695.

UU 3559, Ruth Milles, "Vattenbärerskan", 1906.
UU 3559, Ruth Milles, "Vattenbärerskan", 1906.

Andra framstående skulptörer i samlingen är Johan Tobias Sergel och Johan Niklas Byström. Flera kvinnliga skulptörer är representerade i samlingen, som till exempel Gerda Sprinchorn och Ruth Milles. 1900-talets skulpturkonst företräds av bland andra Bror Hjorth och Arne Jones. Uppsala universitet har dessutom en stor samling antika gipsavgjutningar.

Samlingen införskaffades huvudsakligen vid mitten av 1800-talet för sitt pedagogiska värde i den akademiska undervisningen. Samlingen ansågs också ge universitetets prestige som en miljö präglad av kultur och bildning. Gipserna användes också i den teckningsundervisning som bedrevs vid universitetet. I samlingen finns ca 300 gipsavgjutningar varav ett betydande antal är utställda i Universitetshuset.

Last modified: 2022-04-06