Uppsala University Coin Cabinet

Mynt och medaljer kan vara små och enkla. Men de kan också vara verkliga konstverk. Och de vittnar alltid om sin tids och sina utgivares ambitioner, ideal och förhoppningar. Genom att studera föremålen kan vi komma gångna människor närmare.

JOHAN BENEDICT BUSSER
"Uppsala är berömd för sin Academie, Bibliothek,
Orangerier, Naturalie-Samlingar, Konst- och
Mynt-Cabinetter", ur Johan Benedict Busser
utkast till beskrivningen om Uppsala, 1769. 

Myntsamlingar har varit vanliga i Europa åtminstone sedan renässansen. Uppsala universitets myntsamlingar skapades då universitetskanslern greve Carl Didric Ehrenpreus omkring 1750 donerade sin samling om ca 2700 mynt och medaljer till universitetet. Ungefär samtidigt skänkte drottning Lovisa Ulrika sin stora dubblettsamling av framför allt romerska mynt. Flera donationer följde under 1700-talet och Myntkabinettet blev då en av stadens mer omtalade sevärdheter. 

Samlingarna omfattar idag drygt 40 000 mynt, medaljer och andra föremål. Samlingarna av äldre svenska mynt och medaljer är speciellt viktiga. Långsiktigt görs Uppsala universitets myntkabinetts samlingar tillgängliga i www.alvin-portal.org. Samlingarna har också publicerats i en skriftserie, SNU.

Vill du veta mer? Lyssna på de här inslagen från Morgon i P4 Radio Uppland. Nedan kan du se mer om föremålen i inslagen.

  1. Lydia, Croesus (?), 1/3 Stater, Sardis
  2. Roman Republic, Denarius, P. Sepullius Macer / Gajus Julius Caesar
  3. Sverige, Olov Skötkonung, 1 Penning, Sigtuna
  4. Kina, 1 Guan Da Ming Tong Xing Bao Chao, utan år (1388)
  5. Sverige, Kristina, 8 daler silvermynt 1653, Avesta
  6. Sverige, Palmstruchska banken, Kreditsedel 10 daler silvermynt, 18 maj 1666
  7. Sverige, Gustav II Adolf, medalj till minne av kungens död : Planer IV/57
  8. Sverige, Karl XII, 1 daler silvermynt 1716, Stockholm
Last modified: 2022-04-13