Virtual exhibitions

Today, there are two virtual exhibitions published on the web (in Swedish only)

1. Linné-Medaljer

 

Carl von Linné föddes 23 maj 1707 i Råshult i Småland och dog i Uppsala 10 januari 1778. Han är inte bara en av de svenskar som är internationellt mest känd, han är också en av dem som oftast hedrats med en egen medalj. Vi känner faktiskt till mer än ett hundra olika medaljer som slagits till hans ära under hans livstid och till hans minne efter hans död. Svenska och utländska akademier och lärda samfund har naturligtvis låtit slå medaljer över honom, och den kända svenska medaljgravören Lea Ahlborn tillverkade på eget initiativ en medalj 1878. Än idag kommer nya medaljer med anledning av olika jubileer. ... Linné-Medaljer på Uppsala universitets myntkabinett

 

2. Musik-Medaljer

I Uppsala universitets myntkabinett finns många intressanta specialsamlingar. Bland medaljerna intar Nils-Uno Fornanders (1914-1994) samling av musikmedaljer en särställning. Den består av c:a 480 medaljer, mynt och nålar och föreningsmärken med anknytning till musiken. Dirigenter, kompositörer, körer och körledare, soloartister, byggnader finns avbildade. Mynt och medaljer ges ut med anledning av jubileer, minneshögtider och som hyllning till framstående personer. ... Musik-Medaljer på Uppsala universitets myntkabinett

Last modified: 2022-04-13