Sindasamlingen

Sinda
Professor Arne Furumark

Bronsåldersboplatsen vid byn Sinda på östra Cypern grävdes ut i slutet av 1940-talet av Arne Furumark, klassisk arkeolog och professor i klassisk fornkunskap vid Uppsala universitet. Arbetet utfördes i samråd med professor Einar Gjerstad och var avsett som en komplettering till de arkeologiska rön, som gjorts av Svenska Cypernexpeditionen 1927-1931.

Utgrävningarna, som inleddes i december 1947 och fortsatte under våren 1948, koncentrerade sig på områden kring stadsmuren och stadsporten och de fasta fynden på platsen var bostadshus, gravar och rester av en försvarsmur. Bland övriga fynd fanns olika typer av keramik och föremål av metall, glas, sten och terracotta. Stora delar av arkeologiskt material från denna utgrävning tillföll efter en överenskommelse med de arkeologiska myndigheterna på Cypern utgrävaren och donerades 1985 till Uppsala universitet.

Sinda
Keramik från Sinda 

Den slutliga rapporten från utgrävningar i Sinda Swedish Excavations at Sinda, Cyprus. Excavations conducted by Arne Furumark 1947-1948 gavs ut 2003 av Svenska Institutet i Athen.  

Last modified: 2022-05-02