SJEs Nubiensamling

Nubien ligger mellan Nilens första och fjärde katarakter och är lika stort som Sverige. Det har en särpräglad kultur och ett eget språk. Byarna kantar den livgivande floden. Utanför härskar öknen.

Höga dammen vid Assuan byggdes på 1960-talet. Nubiens norra del (50 mil längs floden) försvann då under vattnet och befolkningen tvingades att flytta. I den södra delen bor de flesta nubierna kvar och livnär sig på ett enkelt jordbruk. Många män arbetar utomlands.

Nubien har i alla tider format en viktig länk mellan nordöstra Afrikas olika delar.

Den samnordiska Nubienexpeditionen

UNESCO genomförde på 1960-talet en internationell kampanj för att rädda Nubiens konstskatter och fornlämningar, främst templen vid Abu Simbel och Philae.

Som ett led i detta undersökte nordiska arkeologer regionen kring Wadi Halfa i norra Sudan (1961-64). Finland, Danmark, Norge och Sverige finansierade projektet under Uppsalaprofessorn Torgny Säve-Söderberghs ledning. Sudan skänkte en stor del av fynden till deltagarländerna — Nubiensamlingens huvudpart så väl som all dokumentation förvaltas nu av Uppsala universitet.

Mer information finns i Torgny Säve-Söderberghs artikel International Salvage Archaeology. Some organizational and technical aspects, i: Annales Academiæ Regiæ Scientiarum Upsaliensis 15-16 (1971-72), s. 116-140.

Last modified: 2022-04-28