Museilektioner

Museilektionerna skiljer sig från reguljära visningar då de på ett tydligare vis relaterar till förskolan- och skolans läroplan samt olika kursplaner. Museilektionerna är lärandetillfällen med elevaktiva moment, ofta även med ett praktiskt inslag.

För att diskutera upplägg och önskemål inför besöket kontakta gärna vår museipedagog:
Leif Hallsén, Utbildad lärare och museipedagog
Leif.Hallsen@gustavianum.uu.se


Nildalen för de yngre (Förskola - Årskurs 3)

Vi gör en vandring i de gamla egyptiernas fotspår och relaterar det vi ser till barnens egna erfarenheter och verklighet. Barnen får bland annat möta mumier, krokodiler och hieroglyfer och vi pratar om såväl livet som döden i det gamla Egypten. Barnens egna normer och värderingar utmanas samtidigt som de lär sig mer om vår historia.

Det finns också möjlighet för barnen att följa med in i Valvet där spännande hieroglyfutmaningar eller pyssel väntar.

Tid: Cirka 1 timme
Antal barn: Cirka 20 stycken


Asine - tur och retur (Årskurs 4-7)

I denna museilektion ställs eleverna inför ett spännande arkeologiskt uppdrag. Vi använder oss av arkeologiska fynd från Uppsala universitets samlingar med ursprung från utgrävningarna av den antika grekiska staden Asine. Eleverna får tolka och värdera historiska kvarlevor och därmed öka förståelsen för vad dessa källor kan berätta.

Tid: Cirka 1 timme och 15 minuter
Antal barn: Cirka 20 stycken


Hambergs sista expedition (Förskoleklass - Årskurs 2)

Professor Axel Hamberg gjorde många spännande expeditioner för att mäta och kartlägga platser i världen. I denna museilektion blir eleverna själva huvudrollsinnehavare i en expedition för att upptäcka och kartlägga ett fiktivt aldrig tidigare upptäckt landområde, en så kallad ”vit fläck på kartan”.

Tid: Cirka 1 timme
Maxantal : 30 elever


Mäta fritt är stort, men mäta rätt är större (Årskurs 3-6)

I lektionen demonstreras viktiga vetenskapliga upptäckter och experiment såsom att vitt ljus egentligen innehåller alla regnbågens färger och att magnetism och elektricitet faktiskt hänger ihop. Eleverna får också genomföra samarbetsövningar kopplat till mätning av vikt, längd och tid samtidigt som de lär sig mer om mätningens fantastiska historia.

Tid: 1 timme
Maxantal: 30 elever