Gustavianums samlingar – en resurs för forskning och utbildning

Vid sidan av att hålla museet öppet för allmänheten, har Gustavianum också ett viktigt uppdrag att vara ett stöd för forskning och utbildning vid universitetet. Därför är museets alla samlingar, även de föremål som inte finns utställda i museet, ständigt tillgängliga för forskare och studenter. Samlingsmagasin och studiesalar är öppna för universitetslärare, seminariegrupper, forskare och enskilda studenter, inte bara från Uppsala, utan också från andra universitet och högskolor.

Historiska samlingar

De historiska samlingarna (arkeologi, etnologi, vetenskapshistoria, med mera) finns tillgängliga i museets lokaler på Villavägen i Uppsala (intill Evolutionsmuseet).

Adress: Villavägen 9, ingång via Hus 1, Zoologen. 
E-post: Historiccollections@gustavianum.uu.se
Telefon: 018-471 21 00

Konstsamlingar

Konstsamlingarnas lokaler finns i Universitetshuset, markplan, ingång på husets baksida från hörnet av Övre Slottsgatan/S:t Olofsgatan.

Adress: Övre Slottsgatan 7 D
E-post: artcollections@gustavianum.uu.se
Telefon: 018-471 18 30

myntkabinett

Myntkabinettets lokaler finns i Universitetshuset, markplan, ingång på husets baksida från hörnet av Övre Slottsgatan/S:t Olofsgatan.

Adress: Övre Slottsgatan 7 D
E-post: myntkabinettet@gustavianum.uu.se
Telefon: 018-471 17 22

Senast uppdaterad: 2022-04-28