Forskning

Forskare och doktorander som har anknytning till en forskningsinstitution och som har finansiering är välkomna att använda våra samlingar av konst, mynt, vetenskapshistoria och arkeologi som forskningsmaterial i våra öppna samlingsarkiv.

För forskning på mänskliga kvarlevor ställs speciella krav. Uppsala universitet har speciella riktlinjer för hantering och bevaring av mänskliga kvarlevor 

materialförfrågningar

För att vi ska kunna hantera materialförfrågningar så snabbt som möjligt är det bra om du i förväg skickar en lista på det material som du vill studera. De föremål som är utställda på museum, utlånade eller under konservering är tyvärr inte tillgängliga för studier. Samlingens antikvarier hjälper till och ansvarar för att ta fram och återställa materialet.

Provtagning

Tillstånd till provtagning kräver speciell ansökan.

Längre forskningsvistelse i samlingarna

Planerar du en längre forskningsvistelser i samlingarna behöver vi din ansökning i god tid. Din ansökan bör innefatta en kort forskningsplan, tidsplanering, samt önskemål om insatser från vår sida. En forskarplats kan normalt bokas upp till en månad. Undantag kan göras för långväga gäster eller större forskningsuppgifter.

Forskningsprojekt

Doktorander kan beviljas tillstånd att arbeta med ett material under maximalt fem år. Forskare kan få tillstånd att arbeta med ett material under ett år i taget. En förutsättning för förlängning är att Gustavianum erhåller en rapport över projektets progress och preliminära resultat mot slutet av varje år som projektet pågår. Rapporterna räknas som arbetshandlingar i öppet ärende och blir alltså inte offentliga förrän projektet har avslutats.

Lån av material

Lån av föremål beviljas främst till andra museer. Lån till enskilda forskare beviljas endast i undantagsfall.

Senast uppdaterad: 2022-04-28