Undervisning och seminarier vid Gustavianums samlingar

För dig som undervisar vid universitetet erbjuder Gustavianum en möjlighet att använda museets samlingar och samlingsmagasin för olika former av lektioner. I museets studiesalar finns, som ett komplement till annan undervisning, möjlighet att kostnadsfritt hålla seminarier med de fysiska föremålen i centrum.

Genom att låta studenterna studera och hantera enskilda objekt i samlingarna öppnar dessa seminarier nya vägar att förstå historien, att analysera historiska objekt och att inspireras av de många berättelser som föremålen bär på.

Museets samlingsantikvarier hjälper gärna till att diskutera och arrangera seminarier utifrån olika teman och önskemål. Genom en dialog mellan universitetslärare och antikvarier kan seminarierna anpassas till olika kurser och utbildningar. Antikvarierna kan också medverka vid seminarierna och i mån av tid leda dessa.

Senast uppdaterad: 2022-04-28