Utställningar

Utställningar

På Gustavianum finns flera fasta utställningar som du alltid kan se. Utöver dessa tillkommer tillfälliga utställningarna som byts ut med jämna mellanrum.
De tillfälliga utställningarna bidrar till att spegla det som händer här och nu medan de fasta utställningarna visar samlingarna.