Externa utställningar

Gustavianums stora samlingar väcker stort intresse också på andra håll än i Uppsala. Vi har under en rad år lånat ut enstaka konstverk och föremål till andra museer. Från 2018 producerar vi också egna utställningar som visas på andra platser.

Utställningarna kan vara enstaka satsningar, eller utställningsprojekt som pågår i flera år och som besöker en rad andra institutioner. Utställningarna är producerade i samarbete med aktuell forskning vid universitetet, eftersom ett av museets tre uppdrag är att göra samlingarna och forskningen kring dem tillgängliga i utställningar och program för en bred publik.