A Sense of Space

A Sense of Space var en utställning med 15 verk av den engelska konstnären Lynne Brown. Utställningen visades i Orangeriet i Botaniska trädgården i Uppsala mellan den 6 till 21 oktober 2018.

Utställningen ämnade att uppmärksamma att Uppsala universitet hade köpt in två tavlor med motiv från Visby och Uppsala. Utställningen visades först upp på Almedalsbiblioteket i Visby mellan den 24 mars till 6 april och ställdes sedan ut två veckor i Uppsala i Orangeriet i den Botaniska trädgården.

A Sense of Space
'Dissection' , Gustavianum, Uppsala, 2017

Lynne Brown inledde sin karriär med att arbeta som målerikonservator, men började samtidigt måla egna tavlor. Sedan 20 år tillbaka är hon verksam som konstnär i Cambridge i Storbritannien. Brown utforskar i sitt måleri temat plats och rumslighet. Hennes tavlor avbildar olika platser men också känslan av dessa platser. Hon är intresserad av att fånga den förnimmelse av rumslighet som uppstår när vi möter en plats för första gången, men som också finns i de mest vardagliga och välbekanta rummen.

Utställningen producerades av Gustavianum i samarbete med Almedalsbiblioteket och Linneanska trädgårdarna vid Uppsala universitet.