The Art of Natural Science in Sweden

Foto/bild: Museography © UMUT works 2013

The Art of Natural Science in Sweden: Treasures from Uppsala University

Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum, har producerat en storslagen utställning med skatter från universitets samlingar som visas i Tokyo under våren och sommaren. Den handlar om samspelet mellan konst och vetenskap under 1600- och 1700-talen. Fokus riktas mot tre kända Uppsalagestalter – Olof Rudbeck, Carl von Linné och Carl Peter Thunberg. I utställningen presenteras en rikedom av målningar, magnifika böcker och unika föremål ur universitetets samlingar med anknytning till dessa internationella vetenskapspionjärer.

Utställningen är resultatet av ett samarbete mellan Gustavianum och Tokyos universitetsmuseum. Den visades på den japanska systerinstitutionens vackra museilokal Intermediatheque, belägen i det gamla posthuset i centrala Tokyo, och pågick från den 24 april till den 26 augusti 2018.

Utställningen var en del av firandet av 150-årsjubileet av de svensk-japanska diplomatiska förbindelserna som inföll under 2018. Invigningen skedde den 23 april i närvaro av det svenska kungaparet och det japanska kejsarparet. Uppsala universitets representeras vid invigningen av bland annat prorektor Anders Malmberg.

Konst och vetenskap i universitetets samlingar – utställningens innehåll

Foto/bild: Museography © UMUT works 2013

Under 1700-talet utvecklades nära band mellan konst och vetenskap. Den nya systematiska vetenskap som då växte fram utgick från ingående observationer och noggranna avbildningar av växter och djur. I försöken att förstå och beskriva naturen förenades konst och vetenskap i briljanta bilder av blommor, fjärilar och fåglar. I en kombination av skönhet och precision fångades naturen i mängder av teckningar, akvareller och gravyrer. Vetenskapsmännen behövde därmed konstnärerna för sitt arbete och i gränslandet mellan vetenskap och konst utvecklades nya nätverk. Olika projekt formades där forskning och bildskapande vävdes samman, där vetenskapsmän och konstnärer samarbetade eller där vetenskapsmännen själva, ute i naturen eller blickande ner i sina mikroskop, blev konstnärer. Målsättningen med utställningen är att ur ett svenskt perspektiv berätta om denna vetenskapliga blomstringstid som inföll under perioden 1670–1800.

      ©︎ Gustavianum / Mikael Wallerstedt

Utställningen kretsar alltså kring tre framstående svenska vetenskapsmän från denna period – Olof Rudbeck den äldre, Carl von Linné och Carl Peter Thunberg. Gemensamt bildade de, tillsammans med sina medarbetare, en mer än sekellång kedja av vetenskaplig kontinuitet i Uppsala. Ett särskilt fokus riktas mot Linnélärjungen Thunberg som besökte Japan 1775–1776. Hans japanska flora, Flora Japonica, publicerades 1784 och följdes av en rad skrifter om japansk natur och kultur. Thunbergs samlingar av japanska växter och naturalier, de illustrerade verk han publicerade, liksom hans korrespondens med personer han träffat i de japanska städerna Nagasaki och Edo visar hur vetenskapliga band knöts mellan Japan och Sverige redan under 1700-talet. Genom att lyfta fram sådana historiska anknytningar bidrar utställningen till firandet av 150-årsjubileet av de diplomatiska förbindelserna mellan våra två länder.

Utställningen är producerad av Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum, i samarbete The University Museum, The University of Tokyo (UMUT). Sammanlagt visas ett sjuttiotal noga utvalda och unika föremål som berättar om denna vetenskapliga guldålder. Det rör sig om bilder, illustrerade böcker, gravyrer, akvareller, porträtt och vetenskapliga instrument – utlånade av Gustavianum, Uppsala universitetsbibliotek; Linnémuseet; Linnés Hammarby; samt Evolutionsmuseet, Uppsala universitet. I utställningen ingår även ett antal japanska föremål, utlånade från Etnografiska museet i Stockholm, som Thunberg införskaffade under sitt besök i Japan på 1770-talet och som han förde med sig hem till Sverige.

    ©︎ Gustavianum / Mikael Wallerstedt

Utställningen åtföljs av en påkostad och rikt illustrerad katalog, med essäer av en rad framstående svenska forskare. Efter ett förord av Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf presenteras Olof Rudbecks mångsidiga livsgärning av professor emeritus Gunnar Eriksson; Carl von Linnés resor, kontaktnät, Uppsalatid och internationella ryktbarhet behandlas av professor emeritus Gunnar Broberg; och Thunbergs möte med och beskrivning av det fjärran Japan är ämnet för en essä av professor emerita Marie-Christine Skuncke.

Utställningen visades på Intermediatheque, The University of Tokyo, The Tokyo University 24 april till 26 augusti 2018

Adress: Intermediatheque, The University Museum, The University of Tokyo JP Tower 3F, 2-7-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo

Websida: www.um.u-tokyo.ac.jp