The Vikings Begin

Under två år kommer utställningen med föremål från Gustavianum - Uppsala universitetsmuseum - visas på olika platser runt om i USA. Foto: Emma Hocker/Gustavianum

I slutet av april 2018 landade ett skepp i New York med utställningen ”The Vikings Begin”. Då påbörjades en två år lång utställningsturné i USA med ett urval 1 300 år gamla föremål från tiden före vikingatiden. De förvaras i vanliga fall på Gustavianum i Uppsala, och har aldrig tidigare rest över Atlanten. Men nu skulle alltså de tidiga vikingarnas magiska, mystiska värld visas upp för en bredare publik med premiär på Mystic Seaport i Connecticut maj 2018.

Hjälm
En av stridhjälmarna i universitets samling, från
600-talet. Foto: Mikael Wallerstedt/Gustavianum

Utställningen The Vikings Begin – Treasures from Uppsala University är producerad av Gustavianum i samarbete med forskningsprojektet The Viking Phenomenon. Projektet leds av Neil Price, Charlotte Hedenstierna-Jonson och John Ljungkvist, alla verksamma vid Uppsala universitet, och är finansierat av Vetenskapsrådet. Den syftar till att kasta nytt ljus på vikingatidens framväxt och är baserad på avancerad forskning och en samling objekt i världsklass ur universitets samlingar.

Det är första gången föremål från den här perioden visas i USA. Utställningen innehåller magnifika vapen men också mindre skatter som smycken och föremål med magisk betydelse. Den berättar historien om hur vikingatiden började och beskriver föremålens förhållande till omvärlden, deras andliga och magiska betydelse, krigets roll, vikten av vatten, vattenvägar och handelsvägar och hur de påverkade utvecklingen

En kopia i två tredjedels storlek, dvs. 6 meter, av
båten från Båtgrav 2, finns med i utställningen.
Foto: Daryl Van Essen/Gustavianum

Vikingasamhället dominerade Sverige, Danmark och Norge från cirka 750 e.Kr. till mitten av 1100-talet, cirka 300 år. Under denna tid reste vikingarna runt i stora delar av världen. Deras bosättningar fanns längs Östersjön, på de ryska floderna, i det bysantinska riket, i nuvarande England, längs Medelhavet, och till Nordamerika.

Gustavianum förvaltar ett magnifikt kulturarv. I de stora samlingarna finns bland annat en samling spektakulära föremål från gravfältet i Valsgärde norr om Uppsala. Här har Uppsalaarkeologer gjort två stora grävningar, på 1920-talet och 1950-talet. De smycken, vapen, textilier och bruksföremål som forskarna hittade har haft stor betydelse för hur vi förstår det nordiska samhället under forntiden.

Båten vid bygget av utställningen inför
invigningen på Mystic Seaport Museum.
Foto: Emma Hocker/Gustavianum

En av de mest spännande aspekterna av gravfältet i Valsgärde är att det användes under så lång tid och att olika typer av gravar finns representerade. Det finns därför en rad fynd också från århundradena före vikingatiden. Föremålen från Valsgärde berättar en komplex och intressant historia om varför och när vikingasamhället faktiskt började.

För några år sedan fick Uppsalaprofessorn Neil Price, tillsammans med arkeologerna John Ljungkvist och Charlotte Hedenstierna-Jonson, ett stort forskningsanslag från Vetenskapsområdet för projektet Vikingafenomenet. Samlingarna från just Valsgärde utgör ett viktigt material för att svara på frågor om hur vikingarnas samhälle blev till. Och föremål ur samlingen finns därför med i utställningen som nu ska visas i USA.

Staven av benmaterial kommer från en vikingatida
kvinnograv. Foto: Mikael Wallerstedt/Gustavianum

I utställningen skapar föremålen en berättelse i sex ”kapitel”, som ger en bild av hur Vendeltidens samhälle utvecklades och vilka drag i det vikingatida samhället som börjar växa fram redan under 600-talet. Forskarna har givit underlag till manus och skrivit essäer till en utställningskatalog, och Gustavianum har skapat en scenografi där föremålen lyfts fram som värdefulla skatter med berättelser om vår forntid.

The Vikings Begin är en produktion av ett slag som är nytt för Gustavianum och Uppsala universitet. Det är en helt färdig utställning med väggar, ljussättning, bilder, filmer och säkerhetsmontrar, som kan sättas upp och packas ned på en vecka.

Intresset från amerikanska museer har varit stort och hittills är tre museer inbokade:

  • Mystic Seaport i Connecticut, 19 maj 2018 - 30 september 2018
  • Nordic Museum i Seattle, 20 oktober 2018 - 28 april 2019
  • American-Swedish Institute i Minneapolis, 17 maj 2019 - 27 oktober 2019

I början av april 2018 lastades hela utställningen, utom föremålen som flög tillsammans med kurir, in i tre stora containrar som reste på ett skepp över Atlanten, på väg till New Yorks hamn.