De fasta utställningarna visar de fantastiska föremål som förvaltas och ägs av Uppsala universitet. Samlingarna har tillkommit genom donationer, gåvor och inköp vilket har lett till att utsällningarna som visas har en skiftande karaktär.

Allt från egyptiska föremål och vikingafynd till universitetets historia visas upp. Huset är också en sevärdhet i sig med sin anatomiska teater och spännande historia. Det är den äldsta bevarade universitetsbyggnaden i Uppsala.