UAK musiksätter museet

  • Datum: –20.30
  • Plats: Gustavianum – Uppsala universitetsmuseum
  • Kontaktperson: Cecilia Ödman
  • Konsert

Medlemmar ur Uppsala Akademiska Kammarkör tar dig med på en sinnlig resa genom Gustavianums samlingar. Möt våra föremål på ett nytt sätt som du aldrig har gjort tidigare. Konserten tar avstamp i trapphallen och fortsätter sedan vidare genom museets utställningar för en grandios avslutning i den anatomiska teatern.

Resan gör bland annat nedslag i ämnen som kvinnlig rösträtt, människans ständiga sökande efter kunskap och vad fornforskningen och den moderna arkeologins framväxt har satt avtryck i andra sammanhang som i det sena 1800-talets studentsång. Slutligen knyter de an till temat för museivandringen, vetenskapen och livet som en ständig resa, där själva resan kanske är viktigare än slutmålet.

Biljetter släpps via Gustavianums butik den 23 april kl.11. Biljettpriset är 100kr för vuxna och 50kr för studenter och pensionärer.

___________

Om Uppsala Akademiska Kammarkör

UAK bildades 1957 och är en blandad kör med omkring 40 medlemmar. Idag tillhör UAK de främsta körerna i landet men började sin bana som en uttalad studentkör med hög ambitionsnivå knuten till Norrlands nation, för övrigt den första blandade studentkören i Uppsala, och dess förste ledare var den berömde dirigenten Eric Ericson. Sedan 1964 är kören fristående och karaktären av renodlad studentkör är sedan länge borta, men UAK har genom åren fortsatt att behålla nära band till Uppsala universitet och många av dagens medlemmar är verksamma som forskare, anställda eller studenter eller har tidigare studerat där.

UAK musiksätter museet