Museet

Gustavianum är Uppsala universitets äldsta bevarade byggnad. Huset uppfördes på 1620-talet och inrymde föreläsningssalar, bibliotek, studentbostäder, studentkök och mycket annat. Sedan 1997 är Gustavianum ett publikt museum där universitets magnifika kulturarvssamlingar åter kommer att visas för allmänheten efter den pågående renoveringen – arkeologiska och historiska föremål från olika platser och perioder, omfattande samlingar av konst och mynt, samt vetenskapliga instrument som använts vid universitetet. Här visas också det unika Augsburgska konstskåpet som Gustav II Adolf fick i gåva av staden Augsburg 1632. I den universitets- och vetenskapshistoriska utställningen framträder kända vetenskapsmän som Rudbeck, Celsius och Linné, som alla varit verksamma vid Uppsala universitet. Högst upp i huset finns den anatomiska teater som byggdes på 1660-talet dissektioner inför publik.

Gustavianum ur Suecia antiqua et hodierna.
Gustavianum ur Suecia antiqua et hodierna.
Senast uppdaterad: 2022-04-28