Renovering av Gustavianum

Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum, ansvarar för många unika och ömtåliga föremål – mumier från Egypten, romerska och grekiska samlingar, arkeologiska fynd från Vikingatiden, känsliga konstverk, det berömda konstskåpet från Augsburg, sköra vetenskapliga instrument – och mycket annat. Alla dessa historiska samlingar måste vårdas och visas med omsorg. Syftet med renoveringen är framförallt att förbättra klimatet för de utställda föremålen samtidigt som utställningsytorna ökas. Renoveringen genomförs av Statens fastighetsverk i nära samarbete med Uppsala universitet. Arbetena beräknas pågå fram till våren 2024.

Gustavianum är i sig en unik kulturhistorisk byggnad som måste hanteras med stor varsamhet. Byggnaden med sin anatomiska teater kommer heller inte att förändras. Den försiktiga renoveringen handlar istället om att förbättra den befintliga byggnadens förutsättningar att fungera som ett museum, där samlingarna bättre kan bevaras för framtiden. Framförallt handlar det om att förändra inomhusklimatet i utställningsrummen. Genom modern teknik kommer ljusnivåer, luftfuktighet och temperatur att kunna regleras och ligga på så stabila nivåer som möjligt. Därigenom kommer de utställda museiföremålen att må bättre och påfrestningen av årstids- och väderväxlingarna att minska.

Samtidigt innebär renoveringen att museets utställningsytor kommer att öka. Genom att byggnadens möjligheter och planlösning bättre tas tillvara kommer mer av universitetets enastående skatter att kunna visas för framtida besökare. En målsättning för renoveringen är därmed att ta vara på kombinationen av Gustavianums praktfulla arkitektur och rikedomen i universitetets samlingar. När portarna åter öppnas är ambitionen att besökarna ska möta ett unikt universitetsmuseum i världsklass.

UNIVERSITETETS SKATTKAMMARE - Det nya Gustavianum

Senast uppdaterad: 2023-09-13