Fler besökare än någonsin tidigare på Gustavianum

2018-01-09

Under 2017 hade Gustavianum 90 069 besökare. Det är en ökning med över 8 % jämfört med 2016. Dessutom har nära 1 500 studenter och forskare arbetat i museets arkeologiska och vetenskapshistoriska samlingar i de öppna "samlingsarkiven".

─  Det är verkligen roligt att så många fortsätter att besöka oss. Under 2017 öppnade vi två nya utställningar som på oväntade sätt visade konsten att mäta vetenskapligt, och som lockat en delvis ny publik till museet, säger museichef Marika Hedin. VI har också inspirerat flera studenter och lärare vid universitetet att fördjupa sig i mätandets historia.

Museets populära programverksamhet har under 2017 knutit an till temat mätbarhet.

─  I år har programmet planerats i samarbete med både forskare och studenter från de tekniska och naturvetenskapliga ämnena, säger Cecilia Ödman, som ansvarar för museets publika verksamhet.

Gustavianum ansvarar för Uppsala universitets stora samlingar av bland annat konst, arkeologi och vetenskapshistoria. Under 2017 har konstsamlingen ägnats särskild omsorg.

─  Målningar som tidigare farit illa i Slottets torra klimat åtgärdas nu. Vi har också restaurerat flera nyckelverk i samband med renoveringen av Universitetshuset. i vår öppnar våra konst- och myntsamlingar för studenter och forskare i nyrenoverade lokaler i Universitetshuset, säger biträdande museichef Mikael Ahlund.

Tillsammans med Statens Fastighetsverk gör Uppsala universitet under 2018 en plan för hur byggnaden Gustavianum varsamt ska anpassas till moderna klimat- och säkerhetskrav. Museet samarbetar nu med museerna vid bland annat Cambridges och Harvards universitet kring gemensamma program och utställningar.

─  Vi kommer att kunna visa mer av Uppsala universitets magnifika samlingar liksom inlånade, större utställningar i skilda ämnen, säger Marika Hedin.

Kontakt:
Marika Hedin, 0701-67 95 93, Marika.hedin@gustavianum.uu.se
Cecilia Ödman, 0704-25 01 67, Cecilia.odman@gustavianum.uu.se
Mikael Ahlund, 0701-67 90 17, Mikael.ahlund@gustavianum.uu.se