Forskning och utbildning

Gustavianum har i uppdrag att vara en resurs för forskning och utbildning vid universitetet. Våra samlingar är öppna för undervisning och forskning från så väl Uppsala som internationella universitet och högskolor.

Forskning

Gustavianum har i uppdrag att vara ett stöd för forskning vid universitetet. Det gör vi genom att hålla våra samlingar öppna och tillgängliga för forskare inte bara från Uppsala, utan också andra universitet och högskolor. Myntsamlingen kan man forska på i Myntkabinettes arkiv i Universitetshuset, och från hösten 2018 kommer även konstsamlingen att ha ett öppet arkiv i Universitetshuset. De arkeologiska och vetenskapshistoriska samlingarna finns tillgängliga i museets lokaler på Villavägen, i samma hus som Evolutionsmuseet.

Utbildning

Gustavianum har i uppdrag att vara ett stöd för universitetets utbildning. Det gör vi genom att engagera studenter från hela universitetet i vår verksamhet. På museet arbetar studenter från alla vetenskapsområden som guider och programvärdar. I samlingarna erbjuder vi praktik för studenter på fil kand- och MA-nivå. Den som går en forskarutbildning är välkommen att nyttja våra samlingar av konst, mynt, vetenskapshistoria och arkeologi som forskningsmaterial i våra öppna samlingsarkiv, och studenter är också välkomna att tillsammans med sina lärare ha seminarier och lektioner där våra samlingar spelar en huvudroll. Vi ordnar särskilda sessioner för universitetslärare och studenter kring utvalda föremål, på ett historiskt tema. Museets antikvarier är ofta tillfrågade gästföreläsare på olika kurser och utbildningar, ett uppdrag vi gärna åtar oss i mån av tid.

Senast uppdaterad: 2022-04-28