Policys och riktlinjer

Gustavianum är en del av Uppsala universitet, och följer de allmänna mål och riktlinjer som gäller för hela myndigheten. Det gäller verksamhetens mål och strategier, miljöarbete, arbetsgivarfrågor och så vidare. Dessa finns publicerade i universitetets mål- och regelsamling.

Utöver de allmänna riktlinjerna arbetar Gustavianum också efter ett antal särskilda policys och riktlinjer, som handlar om hur vi hanterar våra föremål. Nedan har vi samlat dem, men du hittar också en del av dem på hemsidan där de är relevanta för sammanhanget.

Accessionspolicy för myntsamlingen

Accessionspolicy för konstsamlingen

Accessionspolicy för de historiska samlingarna. Riktlinjerna är under utarbetning, men tills vidare följer vi Universeums riktlinjer

Fotopolicy

Riktlinjer för hantering av mänskliga kvarlevor i samlingar vid Uppsala universitet

Riktlinjer för hantering av mänskliga kvarlevor i samlingar vid Uppsala universitet, 2014 

Riktlinjer för digitalisering av samlingarna

Senast uppdaterad: 2021-11-10