Policys och riktlinjer

Gustavianum är en del av Uppsala universitet, och följer de allmänna mål och riktlinjer som gäller för hela myndigheten. Det gäller verksamhetens mål och strategier, miljöarbete, arbetsgivarfrågor och så vidare. Dessa finns publicerade i mål och strategier för Uppsala universitet. 

Utöver de allmänna riktlinjerna arbetar Gustavianum också efter ett antal särskilda policys och riktlinjer, som handlar om hur vi hanterar våra föremål. Nedan har vi samlat dem, men du hittar också en del av dem på hemsidan där de är relevanta för sammanhanget.

Förvärvspolicy för samlingarna

Fotopolicy

Riktlinjer för hantering av mänskliga kvarlevor vid Uppsala universitets museer 2021.

Gustavianum följer ICOMs etiska regler och utför inte värderingar av föremål. Vi gör inga bedömningar av föremåls äkthet och utfärdar inga äkthetsintyg.

Senast uppdaterad: 2022-12-19