Samverkan

Gustavianum har i uppdrag att vara en arena för universitetets samverkan med det omgivande samhället. Vår utgångspunkt är universitetets stora samlingar, forskning och undervisning. Museet är en plats där universitetet möter omvärlden. Varje termin erbjuder vi ett rikt program av visningar, föreläsningar, familjeaktiviteter, diskussioner, musik och teater, med teman som anknyter till ett visst vetenskapsområde eller verksamhet vid universitetet. Vi producerar större, tillfälliga utställningar i samarbete med aktuell forskning, och vi låter universitetets studenter arrangera tematiska programdagar. En viktig målgrupp för vårt samverkansarbete är skolan, och vi erbjuder särskilda program och visningar för elever från förskola till gymnasium.

Senast uppdaterad: 2022-04-28