På gång vid Gustavianum

Museinatten - Vad händer i Gustavianum?

Följ med in hos glaskonservatorn och se hur Gustavianums unika medeltida glasfönster konserveras.

Byggnaden Gustavianum är stängd för renovering

Syftet med renoveringen är att förbättra klimatet för de utställda föremålen samtidigt som utställningsytorna ökas. Renoveringen genomförs av Statens Fastighetsverk i nära samarbete med Uppsala universitet. Gustavianum beräknas öppna igen om knappt tre år.

Gustavianum är i sig en unik kulturhistorisk byggnad som måste hanteras med stor varsamhet. Byggnaden med sin anatomiska teater kommer inte heller att förändras. Den försiktiga renoveringen handlar istället om att förbättra den befintliga byggnadens förutsättningar att fungera som ett museum, där samlingarna bättre kan bevaras för framtiden. När portarna slår upp till det nya Gustavianum är ambitionen att besökarna ska möta ett unikt universitetsmuseum i världsklass.

Öppna samlingsmagasin

Även om Gustavianum håller stängt under renoveringen fortsätter museets övriga verksamhet som vanligt. De externa föremålsmagasinen i Universitetshuset och på Villavägen är fortsatt öppna för studenter och forskare. Gustavianums historiska samlingar, Konstsamlingarna och Myntkabinettet tog under 2019 emot drygt 1700 enskilda besök. Här är studenter tillsammans med sina lärare och forskare välkomna att arbeta med Gustavianums samlingar. Som student vid Uppsala universitet finns även möjlighet att praktisera vid samlingarna. Gustavianum tar varje år emot ett trettiotal studenter från flera utbildningsprogram för praktik i samlingsmagasinen.

Publik verksamhet under hösten 2020

Den publika verksamheten med visningar och föredrag fortsätter i något förminskad skala under renoveringen, men på annan plats. Under hösten 2020 öppnar samtliga samlingsmagasin i Universitetshuset och på Villavägen upp sina portar för ett besök ”bakom kulisserna”. Antikvarier och forskare tar under programdagarna med besökare på rundturer bland samlingarna och bjuder på intressanta berättelser om vetenskapliga instrument, arkeologiska mynt och unika konstverk. Under höstlovet kommer Gustavianum även att gästa Evolutionsmuseet med en familjeaktivitet om mumier. Mer detaljerad information om programaktiviteterna publiceras på Gustavianums webb under månadsskiftet augusti/september.