På gång vid Gustavianum

Digitala föremålsseminarier i Gustavianums samlingsmagasin

Hej Greger Sundin, antikvarie vid Gustavianum! Stämmer det att universitetsinstitutioner kan boka digitala föremålsseminarier i Gustavianums samlingsmagasin?
– Javisst. Nu när fysiska besök inte är möjliga kan vi ändå hålla seminarier kring samlingarnas föremål i de olika magasin och studiesalar vi har. Vi har fått anpassa verksamheten efter vad som är möjligt att göra digitalt, men mycket av de föremålsstudier vi gör fungerar väl att förmedla på distans.

Hur fungerar ett sådant upplägg?
– Vi kan i stort anpassa oss efter den undervisande lärarens behov, men annars har vi ett antal upplägg som vi vet fungerar. Det kan ske genom att streama ljud/bild över zoom (med hjälp av bl.a. rörliga kameror) kring ett antal förberedda föremål, lämpliga för seminariets tema. Det går också att förbereda filmat material i förväg i de fall streaming inte passar. 

Vem ska jag kontakta om jag vill veta mer?
– Du kan kontakta artcollections@gustavianum.uu.se, myntkabinettet@gustavianum.uu.se eller historiccollections@gustavianum.uu.se  för att få reda på mer.

Påskäggsorientering - 29 mars - 5 april

Med hjälp av karta och lite finurlighet letar du dig fram till svaret. Universitetets museer bjuder in till en lärorik och klurig tur mellan Tropiska växthuset och Evolutionsmuseet. Utgå från Tropiska växthusets entré och ta dig runt med hjälp av en mobil. Orienteringen är öppen dygnet runt från klockan 11.00 29 mars, fram till klockan 16.00 den 5 april. För dig mellan 5-12 år. I samarbete med: i Evolutionsmuseet och Gustavianum. 

Påskris och påskägg

Fynd från antiken – en keramikövning på SciFest

SciFest 2021 blev digitalt och Gustavianum deltog självklart igen. Läs mer om eventet på Scifest hemsida.

Den 8 mars deltog en klass från Rosendalsgymnasiet i Uppsala i en workshop arrangerad av Institutionen för arkeologi och antik historia och Gustavianum vid Uppsala universitet. 

Eftersom vetenskapsfestivalen i år blev digital fick övningen genomföras på distans. Den ansvarige läraren från Rosendalsgymnasiet, Calle Håkansson, hämtade i förväg ut ett studiematerial bestående av keramikskärvor från sten- och bronsåldern i det Egeiska området. På plats i klassrummet fick eleverna parvis undersöka keramiken och försöka fundera över vad den kan ha använts till. Universitetslektor Michael Lindblom handledde klassen digitalt.

Eleverna tyckte att det var spännande att få hantera så gamla föremål och de tog sig an uppgiften med intresse. Michael Lindblom förklarade på ett både lättbegripligt och intresseväckande sätt.

SciFest 1663

I årets digitala SciFest deltog Gistavianum även med den interaktiva workshopen SciFest 1663. Klasser runt om i hela Sverige fick möjlighet att bevittna hur dissektioner i den anatomiska teatern kunde se ut år 1663. Elevernas egna anatomikunskaper sattes också på prov när de fick rita hur de tror att ett människohjärta ser ut samt att de med hjälp av snören uppskattade hur långa våra tarmar egentligen är.

Aktiviteter under 2020

Ett nytt rektorsporträtt till Uppsala universitet

Universitetets konstsamling innehåller en storm mängd porträtt. Här förenas äldre epoker med vår egen tid och samlingen manifesterar därigenom en kontinuitet genom historien. I december 2020 avtackades universitetets förra rektor Eva Åkesson. I samband med det avtäcktes hennes porträtt, utfört av Olle Hamngren (f. 1960).

Olle Hamngren, Porträtt av Eva Åkesson, 2020, olja på duk (UU 3549)
Olle Hamngren, Porträtt av Eva Åkesson, 2020, olja på duk (UU 3549)

Följ med på ett besök i konstnärens ateljé och lyssna på ett samtal om tillkomsten av Eva Åkessons porträtt.

Digitalt firande av Drottning Kristinas födelsedag

I samarbetet med Christina-Akademin, Livrustkammaren och flera andra kulturinstitutioner runt om i Sverige anordnas ett digitalt firande av Drottning Kristinas födelsedag den 8 december. Hör museichef Mikael Ahlund och 1:e antikvarie Ragnar Hedlund berätta mer om  kopplingar till Drottning Kristina i Uppsala universitets konstsamlingar och myntkabinett.

Från värdefulla gåvor till universitetet och hovets flytt under pesten, till raka gator och abdikering i Rikssalen på Uppsala slott. Drottning Kristinas historia är även Uppsalas historia. Hör Uppsalas ciceron John Ringh berätta mer!

Kulturnatten Uppsala 2020

Kulturnatten 2020 med tema Gömt men inte glömt hos Evolutionsmuseet och Gustavianum. Följ med intendenterna på en digital rundtur in i föremålsmagasinen och hör dem berätta om några unika föremål.

Få ett smakprov på vad som händer

Följ med in hos glaskonservatorn och se hur Gustavianums unika medeltida glasfönster konserveras.

Byggnaden Gustavianum är stängd för renovering

Syftet med renoveringen är att förbättra klimatet för de utställda föremålen samtidigt som utställningsytorna ökas. Renoveringen genomförs av Statens Fastighetsverk i nära samarbete med Uppsala universitet. Gustavianum beräknas öppna igen hösten 2023.

Gustavianum är i sig en unik kulturhistorisk byggnad som måste hanteras med stor varsamhet. Byggnaden med sin anatomiska teater kommer inte heller att förändras. Den försiktiga renoveringen handlar istället om att förbättra den befintliga byggnadens förutsättningar att fungera som ett museum, där samlingarna bättre kan bevaras för framtiden. När portarna slår upp till det nya Gustavianum är ambitionen att besökarna ska möta ett unikt universitetsmuseum i världsklass.

Senast uppdaterad: 2021-04-22