Aktiviteter under 2020

Ett nytt rektorsporträtt till Uppsala universitet

Universitetets konstsamling innehåller en storm mängd porträtt. Här förenas äldre epoker med vår egen tid och samlingen manifesterar därigenom en kontinuitet genom historien. I december 2020 avtackades universitetets förra rektor Eva Åkesson. I samband med det avtäcktes hennes porträtt, utfört av Olle Hamngren (f. 1960).

Olle Hamngren, Porträtt av Eva Åkesson, 2020, olja på duk (UU 3549)
Olle Hamngren, Porträtt av Eva Åkesson, 2020, olja på duk (UU 3549)

Följ med på ett besök i konstnärens ateljé och lyssna på ett samtal om tillkomsten av Eva Åkessons porträtt.

Digitalt firande av Drottning Kristinas födelsedag

I samarbetet med Christina-Akademin, Livrustkammaren och flera andra kulturinstitutioner runt om i Sverige anordnas ett digitalt firande av Drottning Kristinas födelsedag den 8 december. Hör museichef Mikael Ahlund och 1:e antikvarie Ragnar Hedlund berätta mer om  kopplingar till Drottning Kristina i Uppsala universitets konstsamlingar och myntkabinett.

Från värdefulla gåvor till universitetet och hovets flytt under pesten, till raka gator och abdikering i Rikssalen på Uppsala slott. Drottning Kristinas historia är även Uppsalas historia. Hör Uppsalas ciceron John Ringh berätta mer!

Kulturnatten Uppsala 2020

Kulturnatten 2020 med tema Gömt men inte glömt hos Evolutionsmuseet och Gustavianum. Följ med intendenterna på en digital rundtur in i föremålsmagasinen och hör dem berätta om några unika föremål.

Få ett smakprov på vad som händer

Följ med in hos glaskonservatorn och se hur Gustavianums unika medeltida glasfönster konserveras.

Byggnaden Gustavianum är stängd för renovering

Syftet med renoveringen är att förbättra klimatet för de utställda föremålen samtidigt som utställningsytorna ökas. Renoveringen genomförs av Statens Fastighetsverk i nära samarbete med Uppsala universitet. Gustavianum beräknas öppna igen om knappt tre år.

Gustavianum är i sig en unik kulturhistorisk byggnad som måste hanteras med stor varsamhet. Byggnaden med sin anatomiska teater kommer inte heller att förändras. Den försiktiga renoveringen handlar istället om att förbättra den befintliga byggnadens förutsättningar att fungera som ett museum, där samlingarna bättre kan bevaras för framtiden. När portarna slår upp till det nya Gustavianum är ambitionen att besökarna ska möta ett unikt universitetsmuseum i världsklass.

 

Senast uppdaterad: 2021-02-17