Samlingar

Gustavianums samlingar sträcker sig från urminnes tider in i vår egen samtid. Här finns föremål från de antika kulturerna i Egypten och kring Medelhavet; arkeologiska och historiska föremål från Norden, omfattande konst- och myntsamlingar samt en mängd vetenskapliga föremål och instrument. Alla samlingar har en kopplingen till Uppsala universitetet, där föremålen genom århundradena använts i lärosalar och laboratorier, samlats in genom expeditioner och utgrävningar, eller kommit till universitetet genom donationer och inköp. De olika samlingarna och deras föremål berättar om historiska händelser; om utvecklingen av konst, vetenskap, teknik och hantverk; de berättar om hur människans livsvillkor förändrats, om sociala sammanhang, om religiösa föreställningar och om existentiella erfarenheter. Tillsammans formar de en fascinerande berättelse om mänsklighetens historia. 

Senast uppdaterad: 2022-04-28