Fyris svärdprojekt

Under de senaste två århundradena har ett antal medeltida vapen av hög kvalitet hittats vid muddringar i Fyrisån i centrala Uppsala. Fyris svärdsprojekt är ett komparativt och tvärvetenskapligt projekt som syftar till att kontextualisera dessa vapen så långt det går.

Särskild uppmärksamhet ägnas några speciella svärd som är försedda med intrikata inskriptioner på bladen. Några av dessa svärd ingår i Gustavianums samlingar. De huvudsakliga intresseområdena inom projektet är medeltida historia, arkeologi, epigrafik och lingvistik.

Fyris svärdsprojekt startades i februari 2006 av arkeologen John Worley, som snart fick sällskap av kollegan, arkeologen och museologen Gunilla Beckholmen.

Medeltidsforskaren Thomas Gregor Wagner anslöt sig till gruppen sommaren 2007.

 
Artiklar

Projektet har hittills publicerat två viktiga artiklar och tre till är under produktion. Den första artikeln har titeln ”+INNOMINEDOMINI+: Medieval Christian invocation inscriptions on sword blades” och är skriven i samarbete med Anna Holst Blennow från Institutionen för språk och litteratur, Göteborgs universitet. Den andra artikeln har titeln ”How to make swords talk: an interdisciplinary approach to understanding medieval swords and their inscriptions”. Den är skriven av Thomas Gregor Wagner och John Worley. Båda artiklarna är publicerade i Waffen-und Kostümkunde. Den har getts ut sedan 1897 och är den ledande tyska tidskriften gällande historiska vapen och uniformer.

+INNOMINEDOMINI+: Medieval Christian invocation inscriptions on sword blades

Artikeln publicerades 2009 och skrevs av Thomas Gregor Wagner (Department of Medieval History and Historical Auxiliary Sciences of the University of Würzburg), John Worley (Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum), Gunilla Beckholmen (Gamla Uppsala museum) och i samarbete med Anna Holst Blennow (Institutionen för språk och litteratur, Göteborgs universitet).

Den här artikeln redogör för fyra medeltida svärd funna i Uppsala och Karlstad. Här presenteras för första gången arkeologiska och typologiska fakta om svärden. Artikeln inriktar sig främst på att undersöka de hittills opublicerade inskriptionerna på svärdsbladen. En jämförelse med svärdsexemplar från Tyskland avslöjade stora likheter mellan de tyska och de svenska inskriptionerna. Genom en analys av bokstavssekvenserna var det möjligt att dela in inskriptionerna i tre olika undergrupper. Även om tydandet av skriften inte var komplett så bringade den utförliga undersökningen ljus över flera frågetecken. Tolkningen av texterna visade att de hade religiös innebörd, de var åkallelser till Gud.

+INNOMINEDOMINI+Medieval Christian invocation inscriptions on sword blades

Artikeln öppnas som PDF-dokument.

Medieval Christian invocation inscriptions on sword blades

Den här artikeln publicerades 2013 och är skriven av Thomas Gregor Wagner (Department of Medieval History and Historical Auxiliary Sciences of the University of Würzburg) och John Worley (Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum).

Artikeln beskriver i detalj de metoder som användes vid dokumentationen och tolkningen av inskriptionerna på fyra medeltida svärd som publicerades 2009. Vår förhoppning är att artikeln kan fungera som vägvisare för andra inom samma forskningsområde vilka vi hoppas ska kunna hjälpa oss att utveckla våra metoder för att nå en djupare förståelse av de medeltida svärden. 

Medieval Christian invocation inscriptions on swords blades

Artikeln öppnas som PDF-dokument.

Kontakt 

För mer information om Fyris svärdsprojekt, kontakta: 

John Worley - john.worley@gustavianum.uu.se