Historiska samlingar

Gustavianums historiska samlingar omfattar både arkeologiskt och kulturhistoriskt material, bland annat från de antika kulturerna i Egypten, området runt Medelhavet och det forntida Norden, samt en samling vetenskapliga instrument och etnologiska föremål.

Samlingar har tillkommit under de århundraden som Uppsala universitet existerat. Det är således en brokig mängd föremål som idag finns i våra magasin. Många objekt har använts inom undervisning och forskning. Andra har grävts upp av universitets arkeologer. Vissa samlingar har också donerats till universitetet främst under 1800-talet.

Senast uppdaterad: 2022-04-28