Klassisk arkeologi

UAS 2372, Uppsalamålarens krater
UAS 2372, Uppsalamålaren

I Gustavianums samlingar finns resultatet av flera generationers svensk arkeologi i Medelhavsområdet. Vi har föremål från Grekland och Italien. I samlingarna ingår såväl textiler som konstverk, skulpturer och bruksföremål. Materialet är delvis ordnat och digitaliserat, men nya föremål förs hela tiden in i våra databaser.

Ett större infrastrukturprojekt som har anknytning till samlingarna av det omfattande materialet från grävningarna i Asine på 1920-talet pågår nu. I fliken till vänster finns länkar till projektets databas PRAGMATA och Asinesamlingen. Databasen PRAGMATA uppdateras för närvarande med mer information om Asine i ett pågående projekt. Den tidigare informationen kommer att överföras till en ny databas PRAGMATA 2.

Senast uppdaterad: 2022-04-28