Konserveringsprojekt

I Gustavianums antiksamling bevaras omkring 4 000 föremål. Merparten av dessa föremål kommer från den grekisk-romerska antiken.

Samlingen omfattar också fynd från grekisk bronsålder, från Asine och Peloponnesos. Utgrävningarna ägde rum på 1920-talet under ledning av professor A.W Persson. Materialet fördes till Sverige tack vare dåvarande kronprinsen och sedemera kung Gustav VI Adolfs deltagande och engagemang.

Den andra delen av samlingen består av föremål som köpts in i medelhavsländer av tidigare verksamma professorer på Uppsala universitet.

I Antiksamlingen ingår också föremål som donerats till universitetet av privatpersoner.

Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur

I juni 1997 tog det nyetablerade universitetsmuseet Museum Gustavianum över ansvaret för samlingen.

Tack vare medel från Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur har ett konserveringsprojekt kunnat genomföras för att säkerställa framtiden för den unika Antiksamlingen. 

Ett älskande par på relief från omkring 100 f.Kr.

Projektet har bland annat kunnat rädda antika krukskärvor. Här ses ett fragment av en tallrik, av den så kallade terra sigillata keramiken.

Den är inköpt av professor Axel W. Persson, troligen under en resa i Turkiet.  På det handskrivna katalogkortet beskrivs föremålet som: ”Hellenistiskt reliefkärl från Mindre Asien. Halva botten av ett kärl. Diam. 10.8 cm. Lera: röd. Dekor på utsidan: rosettmotiv i centrum. Insidan: kentaur(?)”.

FragmentKeramik från medelhavsområdet uppvisar ofta saltskador. Föremålets yta var täckt av smuts och mängder av kloridsalter. Efter borttagande av salter kan fragmentets dekoration ses tydligt.

Här till vänster syns fragmentets rengöring i tre steg. 

Reliefen föreställer ett älskande par och är en imitation av erotiska motiv från vaser tillverkade på 200-talet f.Kr. i Markus Perrennius verkstäder i Arezzo, Toscana.

Vårt fragment tillverkades troligen i Knidos, (i nuvarande Turkiet) ca.100 f.Kr. och uppvisar inte samma eleganta teknik som de romerska originalen.

Relieftallrik, fragment.
Inv. Nr. UAS 1380

Östra Medelhavsområdet.
Knidos verkstad.
Omkring 100 f.Kr.
Modellerad keramik, terra sigillata, dekorerad med relief.
Från A.W. Persson samling.

Senast uppdaterad: 2022-03-22